XXXXIX Olimpiada Wiedzy Technicznej

Dnia 26.10.2012r. w Zespole Szkół w Chocianowie przy ul. Kolonialnej 13, odbyły się zawody I stopnia Olimpiady Wiedzy Technicznej, w których wzięło udział 20 uczniów.

Uczestnicy z naszej szkoły

Druga klasa Technikum Mechatronicznego

 • Krowiak Paweł
 • Łasisz Bożydar
 • Tkaczyk Patryk
 • Tuszkiewicz Amadeusz
 • Żerebecki Bartłomiej
 • Grotnik Krzysztof
 • Jakubiszyn Rafał
 • Niemiec Krzysztof
 • Szklarz Emil
 • Wiencek Kamil

Trzecia klasa Technikum Mechatronicznego

 • Pacierz Karol
 • Tarasiuk Mateusz
 • Węgrzyn Jakub

Czwarta klasa Technikum Mechatronicznego

 • Broszkiewicz Aneta
 • Piotroński Paweł
 • Sarżyński Patryk
 • Wiącek Tomasz
 • Kierzyk Bartosz
 • Szczepański Damian
 • Wolski Paweł

O olimpiadzie

Olimpiada Wiedzy Technicznej jest olimpiadą ogólnej wiedzy o technice rozgrywaną trzystopniowo w dwóch grupach tematycznych: mechaniczno-budowlanej i elektryczno-elektronicznej. Obejmuje zagadnienia związane z przedmiotami podstawowymi: matematyką, fizyką, chemią oraz przedmiotami dotyczącymi budownictwa lądowego i wodnego, mechaniki, elektryki, elektroniki i energetyki, automatyki, informatyki itd.

Patronem OWT jest Minister Gospodarki.

Sponsorzy XXXIX OWT

 • Grupa KaPGNiG im. Ignacego Łukaszewicza
 • Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu pitałowa PSE Operator SA
 • Fundacja Materiałów Budowlanych.