Postępowanie o wartości do 30 tys. euro na: „Wyposażenie pracowni zawodowych i pracowni informatycznej w Zespole Szkół w Chocianowie”,w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 8: Zakup mebli biurowych do pracowni turystyki, pracowni informatycznej i do pracowni CNC; Części nr 3,4,7,8 i 9;

w związku z zawarciem przez Powiat Polkowicki umowy  o dofinansowanie projektu pn.: „Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół w Chocianowie poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zaproszenie do składania ofert - 11.06.2019 (382 pobrania )
Zaproszenie do składania ofert - fomularz (405 pobrań )
Zmiana do zaproszenia do składania ofert (14.06.2019 r.) (502 pobrania )
Zawiadomienie o wyborze oferty (18.06.2019 r.) (521 pobrań )