Zakaz wstępu na teren szkoły

Dyrektor Zespołu Szkół w Chocianowie informuje, że z powodu epidemii koronawirusa do odwołania obowiązuje zakaz wstępu na teren szkoły osobom niebędącym jej pracownikami.
DOTYCZY to szczególnie obiektów sportowych przylegających do szkoły, na których nie mogą być organizowane jakiekolwiek amatorskie rozgrywki sportowe.
Prosimy zostańcie w domu.

Bożena Wiszniewska 
Dyrektor Szkoły