Zaliczenie I semestru

Uczniowie, którzy otrzymali ocenę niedostateczną za I semestr nauki mają obowiązek zaliczyć materiał do końca marca bieżącego roku.  Szczegółowych informacji dotyczących zakresu materiału udzielają nauczyciele przedmiotu.