Plany zamówień publicznych zamieszczone są na stronie e-zamówienia.

https://ezamowienia.gov.pl/mo-client/tenders-plan