Zaproszenie do składania ofert – Zadanie 10: Zakup sprzętu komputerowego do pracowni turystyki, pracowni informatycznej i do pracowni CNC

Postępowanie o wartości do 30 tys. euro na: „Wyposażenie pracowni zawodowych i pracowni informatycznej w Zespole Szkół w Chocianowie”, w ramach którego realizowane będzie następujące zadanie:

Zadanie 10: Zakup sprzętu komputerowego do pracowni turystyki, pracowni informatycznej  i do pracowni CNC;

w związku z zawarciem przez Powiat Polkowicki umowy  o dofinansowanie projektu pn.:
„Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół w Chocianowie poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zaproszenie zad.10 (460 pobrań )
Formularz zad.10 (373 pobrania )
Zawiadomienie o przesunięciu terminu składania ofert (30 maja 2019 r.) (541 pobrań )
Wyjaśnienia do zaproszenia do składania ofert (31 maja 2019 r.) (1360 pobrań )
Załącznik nr 1 do oferty (31 maja 2019r.) (1356 pobrań )
Zadanie 10 - zmiana do zaproszenia do składania ofert z dn. 24.05.2019 (3 czerwca 2019r.) (515 pobrań )
Wyjaśnienia do zaproszenia do składania ofert z dnia 24.05.2019 (4 czerwca 2019r.) (347 pobrań )
Zawiadomienie o wyborze ofert i o odrzuceniu oferty (11 czerwca 2019) (498 pobrań )