ZAPYTANIE OFERTOWE

na:
Realizację kursów specjalistycznych dla uczniów  Zespołu Szkół w Chocianowie w ramach projektu pn.: „Wspieramy zawodowców”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Link do ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/91480

Do wszystkich Wykonawców
dotyczy: Zapytania ofertowego nr l6l02l2022lZSCH ogłoszonego w dniu 04.02.2022 r. w Bazię Konkurencyjności pod numerem 2022-2053-91480, na Realizację kursów specjalistycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie w ramach projektu pn.:
,,Wspieramy zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Zamawiający informuję o zmianie terminu składania oferta z dnia 14.02.2022 r. na dzień 16.02.2022 r.