Zbieramy surowce wtórne, wrzesień 2012

<<Regulamin akcji>>