Zdalne zebrania z rodzicami uczniów klas 1-3 technikum i branżowej szkoły i stopnia

W najbliższy środę  tj. 19.05.2021r. o godz. 17.00 odbędą się zdalne zebrania z rodzicami uczniów klas 1-3 technikum oraz branżowej szkoły I stopnia.

Jest to ostatnie zebranie z rodzicami w tym roku szkolnym 2020/2021 przed wystawieniem ocen rocznych. Roczne oceny przewidywane z poszczególnych przedmiotów będą wystawione przez nauczycieli do zapoznania się  w e-dzienniku.

Zapraszamy Państwa na spotkanie online z wychowawcą na platformie Teams. W godz. 17.00-18.00 dyrekcja, pedagodzy  oraz nauczyciele uczący klasy także będą dostępni do konsultacji poprzez e-dziennik.