Zebrania z rodzicami, listopad 2015

Zebrania z rodzicami uczniów wszystkich klas odbędą się w środę 25.11.2015r. o godz 17:00.

Zostaną podane informacje o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na półrocze.