Zebrania rodziców z wychowawcami klas.

Przypominamy rodzicom uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie, że zgodnie z kalendarzem pracy szkoły na rok szkol. 2023/2024  w dniu. 04.10.2023r. (środa) o godz. 17.00  odbędą się  zebrania dla rodziców uczniów  wszystkich klas  Technikum i Branżowej szkoły I stopnia.
Ponadto informujemy, że na hali sportowej szkoły ogodz. 16.30rozpocznie sięspotkanie informacyjne dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów klas maturalnychTechnikum: 5TAP,5TBP,5TTP,5TLP.


Uwaga!  Rada Rodziców Zespołu Szkół w Chocianowie informuje, że po zebraniach z wychowawcami o godz. 17.45 w sali 213 odbędzie się zebranie Trójek klasowych rodziców wszystkich klas Technikum i Branżowej szkoły I stopnia, na które serdecznie zaprasza.