Zebrania wychowawców z rodzicami

Zebrania z rodzicami dla wszystkich klas odbędą się stacjonarnie w Zespole Szkół w najbliższą środę / 23.03.2022r./ zgodnie z kalendarzem organizacji pracy szkoły na rok szkol. 2021/2022. Początek zebrań z wychowawcami  – godz. 17.00. Spotkania w pracowniach wg harmonogramu przydziału sal przy wejściu do szkoły.

Uwaga! Rodzice uczniów klas 4-tych ! Są to ostatnie zebrania przed wystawieniem ocen rocznych, a tym samym zakończeniem edukacji uczniów klas 4 -tych w Zespole Szkół w Chocianowie.
Serdecznie zapraszamy !

Dyrekcja szkoły