Zmiany od najbliższego poniedziałku w planach lekcji oddziałów Zespołu Szkół.

Informujemy , że w planach lekcji niektórych oddziałów klasowych nastąpiły zmiany organizacji zajęć lekcyjnych .
Nowy plan obowiązuje od 18.09.2023r. i jest opublikowany w zakładce – Plan lekcji na stronie www szkoły. Proszę uczniów, rodziców o zapoznanie się ze zmianami.