Zmiany w planie zajęć lekcyjnych

Uczniowie klas: 1TBP,1AG, 2TA, 2TT, 1TTG, 3TL naucz.indyw. -wprowadzone zostały pojedyncze zmiany na planach lekcyjnych wcześniej ogłoszone klasom. Klasa 1TTP oraz nauczyciele uczący w s.10- wprowadzone zostały zmiany przydziału sal lekcyjnych do poszczególnych przedmiotów.