Zostań żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej

Wczoraj 19.10.2021r. w Zespole Szkół odbyło się spotkanie z przedstawicielami Wojsk Obrony Terytorialnej RP. Spotkanie dla uczniów ostatnich klas zorganizował Powiatowy Urząd Pracy, Starostwo Powiatowe w Polkowicach we współpracy z doradcą zawodowym i wicedyrektor Krystyną Zborowską. Spotkanie miało charakter informacyjno-rekrutacyjny . Przedstawiciele Jednostki wojskowej z Głogowa pod dowództwem ppor  Tomasza Kuncika zapoznali uczniów z zadaniami i zasadami funkcjonowania tzw. ,, Terytorialsów” – nowego rodzaju służby czynnej zachęcając młodzież pełnoletnią do podjęcia współpracy także atrakcyjnymi warunkami wynagrodzenia oraz możliwością pracy bez rezygnacji z dotychczasowego życia edukacyjnego i dalej zawodowego.
W WOT kluczem jest terytorialność, gotowość do obrony i wspierania swoich rodzin, bliskich i sąsiadów. Służba w WOT nie wiąże się z wyjazdami i rozłąką, to przynależność do regionu, w którym każdy  funkcjonuje na co dzień. Poprzez zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa swojej Małej Ojczyzny, każdy żołnierz OT wnosi wkład w kształtowanie bezpiecznej przyszłości całego kraju.
Informacje przekazywane przez żołnierzy oprawione prezentacją multimedialną wzbudziły zainteresowanie wśród uczniów czego dowodem była kolejka kilkunastoosobowej grupy do wypełnienia wstępnego wniosku kandydata-ochotnika.