3TA
Nr Godz Poniedziałek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1 8:10- 8:55 wf-2/2 s2   rozr i obs u-1/2 IP 1.2
rozr i obs u-2/2 MP 114
  j.polski AW 206
2 9:00- 9:45 wf-2/2 s2 r_angielski-2/2 AK 219 rozr i obs u-1/2 IP 1.2
rozr i obs u-2/2 MP 114
j.angielski-1/2 AK 219 j.polski AW 206
3 9:50-10:35 religia LM 12 JNZ-2/2 BJ 120 rozr i obs u-1/2 IP 1.2
rozr i obs u-2/2 MP 114
wf-1/2 #3c s1 rozr i obs u-1/2 IP 1.2
rozr i obs u-2/2 MP 114
4 10:55-11:40 j.niemiecki-1/2 AU 111
j.angielski-2/2 AK 219
j.angielski-2/2 AK 219 r_matematyka EW 203 wf-1/2 #3c s1 rozr i obs u-1/2 IP 1.2
rozr i obs u-2/2 MP 114
5 11:50-12:35 j.polski AW 215 wf-2/2 s2 religia LM 12 j.niemiecki-1/2 AU 111 rozr i obs u-1/2 IP 1.2
rozr i obs u-2/2 MP 114
6 12:45-13:30 u_hist.i sp. 118 j.niemiecki-2/2 AU 10 JNZ-1/2 BJ 120
j.niemiecki-2/2 AU 111
r_angielski-1/2 AK 219 r_matematyka EW 203
7 13:35-14:20 matematyka EW 203 r_matematyka EW 203 wf-1/2 #3c s1
j.angielski-2/2 AK 219
u_hist.i sp. 118 j.angielski-1/2 AK 219
8 14:25-15:10 matematyka EW 203 zaj.zwych EW 203   matematyka EW 203 j.angielski-1/2 AK 219
9 15:15-16:00   proj i progr-1/2 ¦J 116   proj i progr-2/2 ¦J 116  
10 16:00-16:45   proj i progr-1/2 ¦J 116   proj i progr-2/2 ¦J 116  
11 16:45-17:30   rozr i obs u-1/2 ¦J 116   rozr i obs u-2/2 ¦J 116  
12 17:40-18:25   rozr i obs u-1/2 ¦J 116   rozr i obs u-2/2 ¦J 116  
13 18:25-19:10   rozr i obs u-1/2 ¦J 116   rozr i obs u-2/2 ¦J 116  
14 19:10-19:55   rozr i obs u-1/2 ¦J 116   rozr i obs u-2/2 ¦J 116  
Obowi±zuje od: 11 luty 2019
Drukuj plan
wygenerowano 2019-02-09
za pomoc± programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum