1TA
Nr Godz Poniedziałek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1 8:10- 8:55 Podst mechat-1/2 MT 215
TiKM-2/2 GJ 11
j.polski DK 208 Podst mechat-1/2 MT 215
TiKM-2/2 GJ 11
TiKM-1/2 GJ 11
Podst mechat-2/2 MT 215
j.niemiecki-2/2 AU 201
2 9:00- 9:45 Podst mechat-1/2 MT 215
TiKM-2/2 GJ 11
j.polski DK 208 Podst mechat-1/2 MT 215
TiKM-2/2 GJ 11
TiKM-1/2 GJ 11
Podst mechat-2/2 MT 215
historia KZ 111
3 9:50-10:35 TiKM-1/2 GJ 11
e_dla_bezp-2/2 206
wf-1/2 PM s1
wf-2/2 Dd s3
j.polski DK 208 j.angielski-1/2 AK 219
informatyka-2/2 RG 107
Kom społ ¦ 206
4 10:55-11:40 TiKM-1/2 GJ 11
wf-2/2 Dd s3
wf-1/2 PM s1
wf-2/2 Dd s3
BHP MK 203 e_dla_bezp-1/2 10
j.angielski-2/2 AK 219
informatyka-1/2 RG 107
r_angielski-2/2 AK 219
5 11:50-12:35 chemia 10 matematyka AS 209 matematyka AS 209 biologia ZM 217 j.niemiecki-1/2 AU 201
j.angielski-2/2 AK 219
6 12:45-13:30 geografia ZM 217 j.angielski-1/2 AK 219
Podst mechat-2/2 MT 215
zaj.zwych MT 215 r_matematyka AS 209 fizyka EW 203
7 13:35-14:20 wf-1/2 PM s1
j.niemiecki-2/2 AU 201
r_angielski-1/2 AK 219
Podst mechat-2/2 MT 215
plastyka AG czyt religia MG 209 PDG ¦ 102
8 14:25-15:10 historia KZ 10 religia MG 203 j.niemiecki-1/2 AU 206    
Obowi±zuje od: 11 paĽdziernik 2021r.
Drukuj plan
wygenerowano 2021-10-08
za pomoc± programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum