T.¦led¼ (T¦)
Nr Godz Poniedzia³ek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1 8:10- 8:55          
2 9:00- 9:45          
3 9:50-10:35          
4 10:55-11:40          
5 11:50-12:35          
6 12:45-13:30          
7 13:35-14:20          
8 14:25-15:10          
9 15:15-16:00 3TBP-1/2 PiUOSN 14
3TAP-1/2 PiUOSN 14
3AP-1/2 mont elem ur 1.2
3AP-1/2 mont elem ur 1.2
3AP-2/2 mont elem ur 1.2
10 16:00-16:45 3TBP-1/2 PiUOSN 14
3TAP-1/2 PiUOSN 14
3AP-2/2 mont elem ur 1.2
3AP-1/2 mont elem ur 1.2
3AP-2/2 mont elem ur 1.2
11 16:45-17:30 3TBP-1/2 PiUOSN 14
3TAP-1/2 PiUOSN 14
3AP-2/2 mont elem ur 1.2
3AP-1/2 mont elem ur 1.2
3AP-2/2 mont elem ur 1.2
12 17:40-18:25 4TA-1/2 eksp i progr 11
  4TA-2/2 eksp i progr 114
3AP-1/2 mont elem ur 1.2
4TA-1/2 eksp i progr 1.2
13 18:25-19:10 4TA-1/2 eksp i progr 11
3TAG-2/2 PiUOSN 11
4TA-2/2 eksp i progr 114
3TAG-1/2 PiUOSN 11
4TA-1/2 eksp i progr 1.2
14 19:10-19:55 4TA-1/2 eksp i progr 11
3TAG-2/2 PiUOSN 11
4TA-2/2 eksp i progr 114
3TAG-1/2 PiUOSN 11
4TA-2/2 eksp i progr 1.2
15 19:55-20:40 4TA-1/2 eksp i progr 11
3TAG-2/2 PiUOSN 11
4TA-2/2 eksp i progr 114
3TAG-1/2 PiUOSN 11
4TA-2/2 eksp i progr 1.2
Obowi±zuje od: 11 pa¼dziernik 2021r.
Drukuj plan
wygenerowano 2021-10-08
za pomoc± programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum