3TBP
Nr Godz Poniedziałek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1 8:10- 8:55   religia MG 12 j.polski DK 208 j.niemiecki-1/2 AU 111
r_angielski-2/2 AM 217
r_matematyka EW 203
2 9:00- 9:45   historia KZ 10 p.przedsięb. ZM 217 j.angielski-1/2 AM 116
informatyka-2/2 RG 107
geografia BR 10
3 9:50-10:35   j.polski DK 208 informatyka-1/2 RG 107
PiUOSN-2/2 MT 11
OUiSM-1/2 MT 215
TiKM-2/2 GJ 11
TiKM-1/2 GJ 215
j.niemiecki-2/2 AU 201
4 10:55-11:40 chemia 10 j.polski DK 208 j.angielski-1/2 AM 111
PiUOSN-2/2 MT 11
OUiSM-1/2 MT 215
TiKM-2/2 GJ 11
TiKM-1/2 GJ 11
j.angielski-2/2 AM 116
5 11:50-12:35 matematyka EW 203 mont elem ur-1/2 IP 1.2
mont elem ur-2/2 MP 114
r_angielski-1/2 AM 104
PiUOSN-2/2 MT 11
wf-1/2 Dd s3
wf-2/2 #ch s1
biologia ZM 217
6 12:45-13:30 matematyka EW 203 mont elem ur-1/2 IP 1.2
mont elem ur-2/2 MP 114
wf-1/2 Dd s3
wf-2/2 #ch s1
wf-1/2 Dd s3
wf-2/2 #ch s1
JAZ-1/2 AM 206
j.niemiecki-2/2 AU 201
7 13:35-14:20 religia MG 110 mont elem ur-1/2 IP 1.2
mont elem ur-2/2 MP 114
OUiSM-1/2 MT 215
j.angielski-2/2 AM 107
matematyka EW 203 j.niemiecki-1/2 AU 201
JAZ-2/2 AM 206
8 14:25-15:10 fizyka EW 203   zaj.zwych MP 114 historia KZ 10  
9 15:15-16:00 PiUOSN-1/2 14
OUiSM-2/2 ¦J 116
       
10 16:00-16:45 PiUOSN-1/2 14
OUiSM-2/2 ¦J 116
       
11 16:45-17:30 PiUOSN-1/2 14
OUiSM-2/2 ¦J 116
       
Obowi±zuje od: 11 paĽdziernik 2021r.
Drukuj plan
wygenerowano 2021-10-08
za pomoc± programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum