1.2 montaż urz.
Nr Godz Poniedziałek Wtorek ¦roda Czwartek Pi±tek
1 8:10- 8:55 IP 3TAP-1/2 mont elem ur
  IP 2A-1/2 mont elem ur
  IP 2A-1/2 mont elem ur
2 9:00- 9:45 IP 3TAP-1/2 mont elem ur
  IP 2A-1/2 mont elem ur
IP 3AG zaj.zwych
IP 2A-1/2 mont elem ur
3 9:50-10:35 IP 3TAP-1/2 mont elem ur
  IP 2A-1/2 mont elem ur
IP 4TLM-2/2 eks urzadzeń
IP 2A-1/2 mont elem ur
4 10:55-11:40 IP 2TA-1/2 mont elem ur
  IP 2A-1/2 mont elem ur
IP 4TLM-2/2 eks urzadzeń
IP 2A-1/2 mont elem ur
5 11:50-12:35 IP 2TA-1/2 mont elem ur
IP 3TBP-1/2 mont elem ur
IP 1A-2/2 realiz.proc.
IP 4TLM-2/2 eks urzadzeń
IP 1A-1/2 realiz.proc.
6 12:45-13:30 IP 2TA-1/2 mont elem ur
IP 3TBP-1/2 mont elem ur
IP 1A-2/2 realiz.proc.
IP 4TLM-2/2 eks urzadzeń
IP 1A-1/2 realiz.proc.
7 13:35-14:20 IP 2TA-1/2 mont elem ur
IP 3TBP-1/2 mont elem ur
  IP 4TLM-2/2 eks urzadzeń
IP 3AG mont.- uruch
8 14:25-15:10 IP 2TA-1/2 mont elem ur
IP 3TAG-1/2 mont elem ur
  IP 4TLM-2/2 eks urzadzeń
IP 3AG mont.- uruch
9 15:15-16:00   IP 3TAG-1/2 mont elem ur
3AP-1/2 mont elem ur
3AP-1/2 mont elem ur
3AP-2/2 mont elem ur
10 16:00-16:45   IP 3TAG-1/2 mont elem ur
3AP-2/2 mont elem ur
3AP-1/2 mont elem ur
3AP-2/2 mont elem ur
11 16:45-17:30   IP 3TAG-1/2 mont elem ur
3AP-2/2 mont elem ur
3AP-1/2 mont elem ur
3AP-2/2 mont elem ur
12 17:40-18:25   IP 3TAG-1/2 mont elem ur
  3AP-1/2 mont elem ur
4TA-1/2 eksp i progr
13 18:25-19:10   IP 3TAG-1/2 mont elem ur
    4TA-1/2 eksp i progr
14 19:10-19:55         4TA-2/2 eksp i progr
15 19:55-20:40         4TA-2/2 eksp i progr
Obowi±zuje od: 11 paĽdziernik 2021r.
Drukuj plan
wygenerowano 2021-10-08
za pomoc± programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum