Nasz absolwent wśród najlepszych absolwentów nauki zawodu w koncernie Volkswagena

Przemysław Kowalski, zeszłoroczny absolwent klasy o profilu monter mechatronik należy do grona najlepszych absolwentów nauki zawodu w koncernie Volkswagena.
Obecnie jest on pracownikiem Volkswagen Motor Polska w dziale montażu końcowego silnika, a o zgłoszeniu jego kandydatury z ramienia VW MP zadecydował świetny wynik egzaminu końcowego przed Państwową Komisją Egzaminacyjną  na zakończenie kształcenia dualnego. Od kilku miesięcy intensywnie podnosi swoje kompetencje językowe uczestnicząc w kursie niemieckiego w firmie. Biegle posługuje się również językiem czeskim.

Nagrody dla najlepszych uczniów zawodu „Best Apprentice Award 2016” wręczono podczas uroczystości  8. grudnia w Wolfsburgu, a Przemysław Kowalski odebrał gratulacje od prezesa zarządu koncernu Matthiasa Muellera, członka zarządu koncernu ds. personalnych Dr. Karlheinza Blessinga oraz przewodniczącego Światowej Koncernowej Rady Zakładowej Bernda Osterloh. Znalazł się tym samym wśród 45 uczniów z ponadprzeciętnymi kompetencjami fachowymi z 19 krajów.

Kolejnym etapem rozwoju zawodowego Przemka Kowalskiego będzie udział w programie „Wanderjahre“ („Wędrowiec“). Polega on na rocznej pracy i zdobywaniu doświadczenia w jednym z zakładów koncernu VW. Dzięki udziałowi w nim jego uczestnicy mają szansę na dalszy rozwój zarówno fachowy, jak i osobisty, natomiast firma zyskuje pracowników z międzynarodowym doświadczeniem już na początku ich kariery zawodowej.

Volkswagen Motor Polska wraz z Zespołem Szkół w Chocianowie prowadzą kształcenie w zawodzie monter mechatronik od 2007 roku. Wiedzę teoretyczną i praktyczną uczniowie zdobywają w Zespole Szkół w Chocianowie. Od drugiego roku kształcenia uczniowie rozpoczynają praktykę zawodową w Volkswagen Motor Polska.

Agnieszka Stefanko