Technikum mechatroniczne

Mechatronika – co to jest?

Slajder tekstowy
Mechatronika jest dziedziną interdyscyplinarną łączącą mechanikę precyzyjną, elektronikę, informatykę oraz inne, techniczne i nietechniczne obszary w jedną, zintegrowaną całość. Obejmuje zatem dyscypliny, które warunkują wysokie kompetencje zawodowe na współczesnym rynku pracy.
Przedmiotem zainteresowań i zastosowań mechatroniki są między innymi: urządzenia automatyki, roboty przemysłowe, układy sterowania pojazdami, obrabiarki sterowane numeryczne, aparatura medyczna, informatyka, a także zaawansowany sprzęt gospodarstwa domowego.
Mechatronika – wbrew temu, co sugeruje jej nazwa – nie jest tylko prostym połączeniem mechaniki i elektroniki. Obejmuje ona bowiem całkiem nowy obszar projektowania i produkcji wyrobów, w którym wykorzystuje się oczywiście mechanikę, elektronikę i informatykę, ale również wiele innych dyscyplin, jak inżynieria materiałowa, optyczna, biologiczna. Układ mechatroniczny zbiera ze swego otoczenia sygnały za pomocą sensorów (czujników), przetwarza je, interpretuje i na tej podstawie – odpowiednio do sytuacji – reaguje za pomocą członów wykonawczych.
Charakterystyczną cechą urządzeń mechatronicznych jest ich modułowa budowa z zespołów elektromechanicznych, mikromechanicznych, elektronicznych i optycznych wraz z układem sterowania opartym o technikę mikroprocesorową.
Roboty przemysłowe

Kwalifikacje i rynek pracy

Slajder tekstowy
Technik mechatronik zdobywa kwalifikacje do:
 • projektowania części maszyn i urządzeń mechatronicznych,
 • stosowania nowoczesnych technik sterowania maszynami i urządzeniami łączącymi w sobie elektronikę, informatykę, mechanikę, automatykę i robotykę.

Zdobyte kwalifikacje w tym zawodzie mogą być podwyższane poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych na kierunkach: mechatronika, mechanika i budowa maszyn, automatyka i robotyka.

Po ukończeniu tego kierunku będziesz potrafił między innymi:
 • projektować, instalować i obsługiwać urządzenia mechatroniczne,
 • programować i nastawiać parametry urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • dozorować ich pracę,
 • oceniać ich stan techniczny,
 • wykonywać podstawowe naprawy i regulacje,
 • instalować i użytkować oprogramowanie niezbędne do pracy tych urządzeń i systemów,
 • czytać analizować a także samodzielnie opracowywać dokumentacje techniczna urządzeń i systemów mechatronicznych,
 • prowadzić dokumentację techniczną,
 • korzystać z komputera do wykonywania tych czynności,
 • sporządzać protokoły uszkodzeń, awarii i przeprowadzonych napraw.
Technik mechatronik jest obecnie jednym z bardziej pożądanych zawodów na rynku pracy. Urządzenia i maszyny przemysłowe znajdują się na wysokim poziomie zaawansowania technicznego i niezbędna staje się wysoko kwalifikowana kadra, która potrafi je konserwować naprawiać i programować.

Przedstawiona absolwentom gimnazjum oferta edukacyjna odzwierciedla zapotrzebowanie rynku pracy opartego o nowoczesne technologie i wychodzi naprzeciw uczniom o zainteresowaniach politechnicznych.

Absolwent technikum mechatronicznego może podejmować pracę w zakładach o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym, zakładach projektowania, serwisu i napraw urządzeń i systemów mechatronicznych. Może także samodzielnie prowadzić działalność

Wizyta w firmie Atlas Copco
Wizyta w firmie Atlas Copco

Współpraca

Slajder tekstowy
Zespół Szkół w Chocianowie współpracuje z nowoczesnymi firmami działającymi na terenie Legnickiej Specjalnej Strefy  Ekonomicznej.

Bardzo ważną płaszczyzną współpracy z firmami jest podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych przydatnych w przyszłej pracy zawodowej. Głównym naszym partnerem jest Volkswagen Motor Polska w Polkowicach, ale współpracujemy również z Sitech Sp. z o.o. w Polkowicach, PHP Mercus Zakład Produkcji Elektryczno-Mechanicznej KGHM Polska Miedź SA, Atlas Copco w Polkowicach, VOSS Atomotive Polska, TCM Polska Tool Consulting & Management w Polkowicach. Dzięki tej współpracy uczniowie nabywają umiejętności praktyczne oraz poznają organizację i zasady pracy.

Współpraca z takimi firmami jak Festo Didactic, Industry Automation Siemens Sp. z o. o., Tock Automatyka oraz Mechatronik ma na celu wymianę doświadczeń w zakresie kształcenia przyszłych “mechatroników”, pozyskiwanie sprzętu dydaktycznego oraz zestawów i urządzeń do budowy stanowisk dydaktycznych umożliwiających naukę z zakresu projektowania, montażu i obsługi systemów mechatronicznych i automatyki przemysłowej na najwyższym światowym poziomie.
[partnerzy branza=”mechatronika” tryb=”prezentacja”]

Pracownia Podstaw Mechatroniki

Pracownia jest wyposażona w stanowiska komputerowe z modułami firmy Lukas Nulle Unitr@in. Wykorzystując moduły Unitr@in są realizowane ćwiczenia z podstaw elektroniki i elektrotechniki.

Pracownia podstaw mechatroniki 3

Pracownia Technologii i Konstrukcji Mechanicznych

Pracownia jest wyposażona w deski kreślarskie oraz oprogramowanie do wykonywania rysunków technicznych MegaCad. Ponadto na wyposażeniu pracowni znajduje się sprzęt pomiarowy oraz różnego rodzaju modele i części mechaniczne. W pracowni uczniowie zdobywają wiadomości i umiejętności z podstaw mechaniki.

Pracownia technologi i konstrukcji mechanicznych 1

Laboratorium Automatyzacji i Robotyzacja Procesów

Pracownia jest wyposażona w stanowiska do projektowania i montażu układów pneumatycznych i elektropneumatyczny, hydraulicznych i elektrohydraulicznych urządzeń i systemów mechatronicznych. Ponadto pracownia jest wyposażona w systemy produkcyjne, które można różnie konfigurować i programować. Stanowiska są wyposażone w sterowniki programowalne PLC Logo! , S7-1200 i S7 300 firmy Siemens. W pracowni uczniowie zdobywają umiejętności z zakresu projektowania, programowania i uruchamiania urządzeń i systemów mechatronicznych.

 Automatyzacja i robotyzacja procesów

Laboratorium Programowania Sterowników Przemysłowych

Pracownia jest wyposażona w stanowiska komputerowe z oprogramowaniem do projektowania układów sterowania z wykorzystaniem sterowników programowalnych PLC. Ponadto uczniowie projektują układy z wykorzystaniem oprogramowania do wizualizacji procesów przemysłowych InTouch. Uczniowie zdobywają wiadomości i umiejętności z zakresu programowania sterowników przemysłowych PLC firm GE Fanuc i Siemens.

Programowanie sterowników przemysłowych

Pracownia Automatyzacji Napędów Elektrycznych

Pracownia jest wyposażona w stanowiska do projektowania i montażu układów zasilania, sterowania i napędu elektrycznego urządzeń i systemów mechatronicznych. Układy są budowane w oparciu o elementy automatyki przemysłowej firmy Siemens. Ponadto pracownia jest wyposażona w oprogramowanie do projektowania i programowania układów sterowania. Stanowiska są wyposażone w sterowniki programowalne PLC Logo! i S7-200 firmy Siemens. W pracowni uczniowie zdobywają umiejętności z zakresu projektowania, programowania i uruchamiania urządzeń i systemów mechatronicznych.

Automatyzacja napędów elektrycznych

Pracownia Komputerowego Wspomagania Projektowania i Programowania Obrabiarek CNC

Pracownia jest wyposażona w oprogramowanie do projektowania i układów sterowania i napędu urządzeń i systemów mechatronicznych. Wykonywania dokumentacji wytwarzania elementów konstrukcyjnych urządzeń i systemów mechatronicznych.

W pracowni są realizowane zajęcia z zakresu programowania obrabiarek CNC. Na wyposażeniu pracowni znajduje się oprogramowanie 3D do opracowywania procesów obróbki mechanicznej, trenażery typu Sinumerik do programowania obrabiarek CNC oraz obrabiarkę CNC EMCO.

Pracownia komputrowego wspomagania projektowania

Pracownia Wytwarzania Elementów Konstrukcyjnych

Pracownia jest wyposażona w stanowiska do obróbki mechanicznej oraz stoły montażowe, na których można wykonywać ćwiczenia nie tylko z montażu ale z zakresu obróbki ręcznej.

Wytwarzanie elementów konstrukcyjnych

Projekty uczniów

Uczniowie technikum mechatronicznego wykonują wiele projektów praktycznych, które mają na celu przygotowanie ich do nauki w zakładach pracy.

Możesz obejrzeć nagrane prezentacje niektórych projektów.

Więcej filmów na kanale YouTube “zschmechatronik”

Slajder zatrzymany
[ratio tryb=”prezentacja”][youtube url=https://www.youtube.com/watch?v=YVe4kmNFPV4&rel=0][/ratio]
[ratio tryb=”prezentacja”][youtube url=https://www.youtube.com/watch?v=vRp-_iKxbpA&rel=0][/ratio]

Staże zawodowe. Zaczęło się od Zwickau

Dzięki współpracy z firmą Volkswagen Motor Polska w Polkowicach nawiązaliśmy kontakt z Volkswagen Bildungsinstitut GmbH w Zwickau co zaowocowało współpracą w projekcie VIA GRENSIS. Dzięki tej współpracy mogliśmy zrealizować projekt w ramach Leonardo da Vinci i wysłać na staże zawodowe do bardzo nowoczesnego instytutu kształcenia zawodowego dwie grupy uczniów. Projekty miały na celu doskonalenie umiejętności zawodowych oraz przełamywanie barier kulturowych i językowych poprzez organizowanie spotkań i wycieczek. Obecnie uczniowie technikum mechatronicznego biorą udział w stażach zawodowych w Lipsku realizowanych w ramach programu Erasmus Plus.

Dalsza droga rozwoju

Absolwenci technikum mechatronicznego mogą podjąć naukę w szkołach wyższych lub podjąć pracę zawodową w przemyśle. Oczywiście jest możliwe podjęcie nauki na studiach niestacjonarnych i pracy zawodowej równocześnie. W ofercie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Głogowie są również studia w tzw. elastycznej formie, czyli nauka dla osób pracujących od godz. 15:30 od trzech do czterech dni w tygodniu. Jak widać uczelnie starają się dopasować do potrzeb rynku i wychodzą na przeciw osobom pracującym, a chcącym podnosić swoje kwalifikacje.

zajęcia w laboratorium chemii
Uczniowie technikum mechatronicznego w laboratorium chemii na PWSZ w Głogowie

Mechatronika w ZS Chocianów

Wszelkie aktualności dotyczące Technikum Mechatronicznego w Chocianowie znajdziesz na profilu “Mechatronika w ZS Chocianów” na Facebook’u.

Facebook

Prezentacja multimedialna

Dostępna jest również prezentacja w formie multimedialnej (format PPSX):

ZS-w-Chocianowie-Mechatronika.ppsx (8725 pobrań )

laboratorium-automatyzacji-i-robotyzacji-procesow