O szkole

Zespół Szkół w Chocianowie jest jedną z największych placówek oświatowo-wychowawczych w powiecie polkowickim i służy zaspokojeniu potrzeb i aspiracji edukacyjnych lokalnej społeczności.

Jakość, Nowoczesność, Tradycja

Korzeniami tkwimy w tradycji lokalnej, ale jednocześnie jesteśmy otwarci na świat, chętni do czerpania z jego dorobku naukowego i kulturowego. Oferujemy różnorodne profile i kierunki kształcenia technicznego (profil mechatroniczny, elektroniczny, zarządzanie informacją) w zależności od zapotrzebowania społecznego i sytuacji na rynku pracy. Zapewniamy uczniom optymalne warunki ich pełnego rozwoju, kształcimy na poziomie ponadgimnazjalnym. Jesteśmy szkołą bezpieczną i przyjazną dla uczniów. Swoje zadania realizujemy we współdziałaniu z szeroko rozumianym środowiskiem lokalnym. Od 2003 roku wysyłamy naszą młodzież na praktyki stażowe do Niemiec w ramach programu Leonardo da Vinci, gdzie doskonalą swoje umiejętności elektroniczne i mechatroniczne. Znakomicie wykształcona kadra pedagogiczna, pełna energii i inicjatywy, oddana szkole sprawia, że z roku na rok szkoła wzbogaca i uatrakcyjnia swoją ofertę edukacyjną.

Nauczanie

W naszej szkole przygotowujemy uczniów do aktywnego życia we współczesnym świecie poprzez kształtowanie samodzielności, przedsiębiorczości i poczucia odpowiedzialności za własną przyszłość oraz do planowania i realizowania własnej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Kształcimy w atrakcyjnych i przyszłościowych kierunkach, z którymi warto zapoznać się na stronie prezentacji.

Zobacz także