Samorząd Uczniowski

Skład samorządu

W roku szkolnym 2018/2019 w skład Samorządu uczniowskiego wchodzą:

 1. Paulina Bezrąk – przewodnicząca,
 2. Anna Mydłowska – zastępca przewodniczącego,
 3. Członkowie SU
  Bartosz Kaliszewski
  Joanna Pękalska
  Dominika Wojciechowska
  Wojciech Sas
  Karolina Kozłowska
  Paweł Melnarowicz
  Maciej Czapczyński
  Kornel Bilaus

Opieka nad samorządem

Opiekę nad samorządem pełnią: