Samorząd Uczniowski

Skład samorządu

W roku szkolnym 2023/2024 w skład Samorządu uczniowskiego wchodzą:

  1. – przewodnicząca,
  2. – zastępca przewodniczącego,
  3. Członkowie SU

Opieka nad samorządem

Opiekę nad samorządem pełnią: