Dyskryminacja (łac. discriminatio – rozróżnianie) – forma nieuzasadnionej marginalizacji (wykluczenia społecznego), objawiająca się poprzez traktowanie danej osoby mniej przychylnie, niż innej w porównywalnej sytuacji ze względu na jakąś cechę, np. okres rozwojowy, niepełnosprawność, orientację seksualną, płeć, pochodzenie czy kolor skóry.

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej wszyscy są równi wobec prawa. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Równe traktowanie oraz niedyskryminacja należą do podstawowych pojęć a jednocześnie zasad praw człowieka. Oznaczają one, że bez bardzo ważnego powodu dwóch osób będących w porównywalnej sytuacji nie można traktować odmiennie.
Dyskryminacja jest zabroniona przez prawo. Zakazuje jej zarówno wewnętrzne prawo polskie, jak i prawo Unii Europejskiej.

Wie o tym doskonale Hufiec 1-13 w Przemkowie, który dzięki swojej świadomości osiągnął sukces na Konkursie Wiedzy o Policji „ Razem bezpieczniej”, przygotowując krótki spot pt. : „ Dyskryminacja to nie jest w modzie”.  Prezentacja zajęła II miejsce. Tym samym drużyna w składzie : Benedykt Różyło, Jakub Michalik oraz Remigiusz Adachowski mięli zaszczyt w ramach nagrody w dniu 31.01.2018r. odwiedzić siedzibę KW Policji we Wrocławiu i odebrać nagrody od samego Komedianta Policji nadinsp. Tomasza Trawińskiego. Laureaci mogli poznać pracę policjantów od kuchni, zwiedzając pomieszczenia komendy wojewódzkiej. Najwięcej frajdy zrobiło laboratorium kryminalistyczne. Każdy z nas mógł ściągnąć odciski palców, poszukać śladów przestępstwa, przez chwilę zostać detektywem. Była to nie lada atrakcja.

Dziękujemy za docenienie naszej pracy. Liczymy, że nasz spot przyczyni się do szerzenia dobra pośród wszystkich ludzi.

Opracowanie i zdjęcia: st. wych. Marta Dołęga-Sendyk