Za nami najważniejsze wydarzenie w całorocznym życiu szkoły – Dzień Otwartych Drzwi Zespołu Szkół oraz Targi Pracy. Szkoła zaprezentowała  ofertę edukacyjną na następny rok szkolny 2017/2018  klasom trzecim Gimnazjów z: Chocianowa, Polkowic, Lubina, Przemkowa, Gromadki.

Od września 2017r. kontynuowane będzie kształcenie w klasach I –wszych   technikum, w zawodach: logistyk, obsługa turystyczna i mechatronik, a w zasadniczej szkole zawodowej rozpocznie się kształcenie w  3- letniej szkole branżowej I stopnia w zawodzie mechatronik pod patronatem firm: Volkswagen Motor Polska oraz Sitech Sp.z o.o , a także w 3- letniej branżowej szkole I stopnia wielozawodowej. Najlepszym uczniom kształcenia patronackiego w szkole branżowej, w zawodzie mechatronik firma zapewnia pracę po jej ukończeniu, a najlepszy uczeń w zawodzie ma szansę wziąć udział w programie ,,Best Apprentice Award” i odbyć staż zawodowy w wybranej spółce koncernu Volkswagen.

Szkołę odwiedziło ponad 180 uczniów z regionu. Na wejściu, uczniowie zostali powitani śpiewem uzdolnionego Patryka Janickiego z klasy I technikum mechatronicznego oraz  układem tanecznym w wykonaniu  uczennic z klasy logistycznej.  Jak zawsze wysokim zainteresowaniem cieszyło się  kształcenie zawodowe o specjalności  mechatronicznej, zaprezentowane  przez uczniów i nauczycieli w 5 imponująco wyposażonych pracowniach zawodowych. Młodzież gimnazjalna chętnie przyglądała się także pokazom umiejętności starszych kolegów i koleżanek z klasy obsługi turystycznej, a nawet sama próbowała swoich predyspozycji np. w noszeniu talerzy czy układaniu serwetek. Najsprawniejsi otrzymywali nagrody. Skoncentrowanych i zdolnych matematycznie gimnazjalistów pochłaniały ćwiczenia i  gry również nagradzane, prowadzone przez uczniów i nauczycieli klasy logistycznej. Pod okiem pracowników Volkswagena wielu zainteresowanych uczniów sprawdzało swoją sprawność manualną w tzw. teście śrubowym, obowiązkowym podczas rekrutacji do klasy mechatronicznej zasadniczej szkoły zawodowej.

Jak co roku zakłady z Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej współpracujące ze szkołą w realizacji kształcenia zawodowego prezentowały stoiska ofertowe, przy których młodzież klas III –cich i IV-tych naszej szkoły mogła uzyskać pełny zasób informacji dotyczący profilu produkcji zakładu, kierunku rozwoju oraz perspektyw zatrudnienia.  Obok systematycznie towarzyszących imprezie Firm i instytucji takich jak: Volkswagen Motor Polska Polkowice, Sitech Sp. z o.o., Winkelmann Automotive Sp. z o.o. , Atlas Copco Sp. z o.o.,  Smulders Polska Sp. z o.o., Lubinpex Sp.z o.o. , Laedec Industrial Service Sp. z o.o., OHP  Przemków, przedstawicieli rzemiosł oraz uczelni wyższych: Uczelni Jana Wyżykowskiego z Polkowic, Wyższej Szkoły Bankowej z Wrocławia, Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu z Wrocławia oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej z Głogowa po raz pierwszy ze stoiskami dołączyły firmy: Interferie S.A.z Legnicy oraz Sanden Manufacturing Poland z Polkowic. Młodzież klas starszych miała okazję uzyskać szczegółowe informacje od ich przedstawicieli,  a  przy stoisku jednej z nich można było bezpośrednio przejść rozmowę rekrutacyjną na konkretne stanowisko pracy. Współpraca z firmami w realizacji Drzwi Otwartych umożliwiła zaprezentowanie uczniom klas gimnazjalnych wizję kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej wraz z perspektywą dalszego rozwoju kariery zawodowej po jej ukończeniu. Uroczystość uświetnili także powitani na oficjalnym otwarciu uroczystości przez Dyrektor Szkoły Bożenę Wiszniewską zaproszeni  przedstawiciele lokalnych władz, kadr kierowniczych firm i instytucji, a m.in. : Wicestarosta Polkowicki Kamil Ciupak, Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Franciszek Skibicki, Wiceprezes LSSE Dorota Giżewska, Wiceprezes Interferii S.A. Łukasz Ciołek, Dyrektorzy i Kierownicy Personalni Firm KGHM Zanam S.A., Interferie, Sanden Manufacturing Poland,  Lubinpex Sp.z o.o.,Winkelmann Automotive Sp.z o.o.,przedstawiciele uczelni wyższych. W tym gronie Dyrekcja i nauczyciele w trakcie spotkania omówili problematykę dalszej, kreatywnej współpracy, pojawiły się propozycje nowych działań dla potrzeb kształcenia dualnego w zawodach: mechatronik, obsługa turystyczna, logistyk a w szczególności zaakcentowane zostały potrzeby kadr pracowniczych dla firm w zawodach kształconych na poziomie szkoły zasadniczej.

Także i w godzinach popołudniowych szkołę odwiedziła młodzież wraz z rodzicami z Polkowic, Lubina, Głogowa  poznając jej bogate zaplecze edukacyjne oraz uzyskując wyczerpujące informacje o przebiegu kształcenia w oferowanych kierunkach.

Zespół Szkół w Chocianowie składa PODZIĘKOWANIE wszystkim uczestnikom Drzwi Otwartych  oraz osobom i instytucjom, które pomogły w organizacji tak prestiżowego dla szkoły wydarzenia: Państwu Katarzynie i Michałowi Jaworskim -Firma Wrzosowy Tartak, Panu Januszowi Lechowi oraz Firmie Lubinpex Sp.z o.o. z Lubina.

Koordynator wydarzenia
Krystyna Zborowska

 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć autorstwa p. Janusza Lecha