Harmonogram zbiórki surowców:

  1.  W dniach od 19 do 23 marca, w godzinach 14.00 – 17.00, klasy przynoszą do magazynu w hali sportowej surowce: aluminium, zużyte baterie, zużyte akumulatory, plastikowe zakrętki, zużyte telefony komórkowe, płyty CD.
  2. Pozostałe surowce: makulatura, metal, sprzęt elektryczny i elektroniczny zbierane będą 26 marca.
  3. Dnia 26 marca, klasy biorące udział w akcji przechodzą wraz z nauczycielem prowadzącym lekcję przed szkołę z zebranymi surowcami.
  4. Uczniowie będą przychodzili w kolejności:

Lekcja 1 – godz. 8.10-8.55 – klasa 2 TL, 4 TTL
Lekcja 2 – godz. 9.00-9.45 – klasa 3 TLM
Lekcja 3 – godz. 9.50-10.35 – klasa 1 TA
Lekcja 4 – godz. 10.55-11.40 – klasy 1 TTM, 3 TT
Lekcja 5 – godz. 11.50-12.35 – klasy 2 A

  1. Konkurs wiedzy odbędzie się na lekcji 3 – godz. 9.50-10.15 w sali nr 213. W konkursie udział bierze po trzech reprezentantów z każdej klasy biorącej udział w akcji.
  2. Oficjalne ogłoszenie wyników odbędzie się w hali sportowej na lekcji 7 – o godz. 13.45.
  3. Na oficjalne zakończenie akcji, które odbędzie się w hal sportowej, uczniowie klas biorących w niej udział przechodzą wraz z nauczycielem prowadzącym lekcję lub wychowawcą klasy.
  4. Warunkiem sklasyfikowania klasy w konkursie jest jej udział w oficjalnym zakończeniu akcji.