Logo: Klub Olimpijczyka Zespołu Szkół w Chocianowie

Konkurs wiedzy o sporcie odbędzie się  21.09.2015r. (poniedziałek) o godz. 11:00 w hali sportowej.

Poniżej więcej informacji o konkursie.

Regulamin konkursu

Cele

 • popularyzacja wiedzy o sporcie wśród dzieci i młodzieży,
 • propagowanie sportowego modelu życia,
 • uczczenie XIV Dnia Olimpijczyka Zespołu Szkół w Chocianowie,
 • wyłonienie najlepszych znawców sportu w kategoriach: szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych, podstawowych.

Organizatorzy konkursu

Organizatorem konkursu jest: Klub Olimpijczyka Zespołu Szkół w Chocianowie.

Uczestnicy

 • W kategorii szkół podstawowych – dzieci uczące się w tych szkołach.
 • W kategorii szkół gimnazjalnych – młodzież ucząca się w tych szkołach.
 • W kategorii szkół ponadgimnazjalnych – młodzież ucząca się w tych szkołach.
 • Uczestnik konkursu może startować tylko w jednej kategorii.

Terminarz

Konkurs przeprowadzony zostanie dnia 21 września 2015 o godzinie 11:00, we wszystkich typach szkół na terenie Chocianowa.

Nagrody dla zwycięzców wręczone zostaną podczas uroczystości XIV Dnia Olimpijczyka Zespołu Szkół w Chocianowie – 25 września 2015 w Zespole Szkół w Chocianowie o godzinie 12:00.

Nagrody

 1. Nagrody fundują: Fundacja Polska Miedź, Regionalna Rada Olimpijska we Wrocławiu, Starostwo Powiatowe w Polkowicach oraz Rada Rodziców Zespołu Szkół w Chocianowie.
 2. Nagrody wręczone będą przez olimpijczyków.
 3. Nagrody otrzyma trzech najlepszych zawodników z każdej kategorii wiekowej.

Postanowienia końcowe

 1. Prawo interpretacji postanowień niniejszego regulaminu oraz rozstrzygania wszystkich spraw spornych przysługuje Klubowi Olimpijczyka Zespołu Szkół w Chocianowie.

Zapraszamy do udziału!