Poniżej zamieszczamy list Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej z 19 maja 2017 r. skierowany do rodziców, który podsumowuje pierwszy i najważniejszy etap wprowadzania zmian w polskiej oświacie.

List Ministra Edukacji Narodowej do Rodziców (PDF – 865 kB)