Msza Święta

Mszę poprowadził ksiądz Dziekan Zbigniew Szymerowski w koncelebracji zaproszonych księży katechetów szkoły: ks. Mariusza Lubryki, ks. Marka Leśniewskiego, ks. Krzysztofa Bednarka, ks. Ryszarda Srokę, ks. Michała Woźnickiego oraz księży absolwentów szkoły: ks. Stanisława Łobodźca, ks. Władysława Cichockiego oraz  kleryka Bartka Kulczyka. W uroczystej Mszy Św. oprawionej  śpiewami chóru parafialnego oraz muzyką w wykonaniu orkiestry uczestniczyli zaproszeni goście, poczty sztandarowe instytucji, szkół, dyrekcja, nauczyciele, absolwenci, rodzice i uczniowie.

W homilii ks. Dziekan wskazał na znaczenie i symbolikę sztandaru oraz uroczystości jubileuszowych:

Jubileusz oznacza świętowanie, oznacza radość, okazją jest osiągnięcie określonego wieku 50-lat. To okres trwania i działania w naszym mieście Zespołu Szkół.

Sztandar jest nośnikiem pewnych idei, pewnych wartości, jest nauczycielem prawdy i wartości które symbolizuje. (…) Jest jak osoba, której oddaje się cześć, którą się szanuje, broni, poważa adoruje. Na sztandar się przysięga…

Niech będzie waszym przewodnikiem i nauczycielem. On mówi wszystkim, że należy walczyć ze złem w nas i wokół nas..

O dokonanie ceremonii poświęcenia sztandaru przez ks. Dziekana poprosiła delegacja nauczycieli i rodziców szkoły. Wyrazili oni również przyrzeczenie wychowania  i wykształcenia młodzieży w duchu przyjętych na sztandarze wartości: Bóg, Honor, Ojczyzna, Nauka.