Ceremonia

Rozpoczęcie ceremonii

Prosiłem Boga o drzewo, dał mi las, prosiłem boga o wodę, dał mi ocean, prosiłem Boga o przyjaciela, dał mi Was…

Tymi słowami Dyrektor naszej szkoły zwrócił się do wszystkich obecnych na uroczystości. Serdecznie powitał licznie przybyłych gości, absolwentów, nauczycieli i pracowników szkoły. Podziękował  imiennie wszystkim sponsorom uroczystości, rodzicom uczniów oraz współpracownikom za pomoc i zaangażowanie w dzieło obchodów Jubileuszu 50-lecia. W krótkiej refleksji nad minionymi latami funkcjonowania szkoły w naszym środowisku zaprezentował ewolucję kształcenia zawodowego i ogólnokształcącego, podsumował rozwój bazy edukacyjnej i ofert kierunków kształcenia, zaprezentował osiągnięcia uczniów i nauczycieli, wspominał chwile radosnych i smutnych wydarzeń w życiu naszej szkolnej społeczności. W bilansie edukacyjnym zwrócił uwagę na imponującą jak na lokalną społeczność liczbę ponad 5700 absolwentów, którzy ukończyli naszą szkołę. Wyraził gotowość szkoły do realizacji dalszych działań na miarę potrzeb środowiska zgodnie z przyjętą misją i wizją.

Sztandar

Ceremonię przyjęcia sztandaru poprowadzili: wicedyrektor szkoły Joanna Knutelska oraz nauczyciel wychowania fizycznego Piotr Machoń.

Fundatorem sztandaru dla Zespołu Szkół jest Powiat Polkowicki. W imieniu fundatora wystąpił Starosta Polkowicki Marek Tramś.

Przez całe życie człowieka czas przemawia do niego w różnych językach, języku miłości, wiary, doświadczenia, historii i wspomnień. I dziś nadszedł ten czas 26 listopada 2011 r., który na długo utrwali się w pamięci tych, którzy dziś uczestniczą w tych wyjątkowych uroczystościach 50 – lecia Zespołu Szkół. Łączy w sobie już zapisaną kartę 50 lat historii szkoły, jest symbolem jej dokonań, wspomnień, refleksji, planów na przyszłość…

Drodzy państwo, społeczność szkolna otrzyma dzisiaj sztandar, symbol społecznego uznania i tożsamości szkoły. Drodzy uczniowie składając przysięgę wierności, ideałom takim jak patriotyzm, wrażliwość społeczna, tolerancja, poszanowanie godności człowieka pamiętajcie, że to Wasze zobowiązanie na dziś, jutro, ale i pojutrze, to wiara w człowieka, która uszlachetnia i daje ogromne możliwości rozwoju…

Ceremonia wbicia pamiątkowych gwoździ w drzewce sztandaru rozpoczęła podniosły moment uroczystości nadania sztandaru.

Aktu wbicia gwoździ i wpisania się do księgi pamiątkowej dokonali:

 • Starosta Polkowicki Pan Marek Tramś,
 • Wicestarosta Polkowicki Pan Kamil Ciupak,
 • Członek Zarządu Powiatu Pan Krzysztof Nester
 • Przewodniczący Rady Powiatu  pan Tadeusz Kowalski
 • Radna Powiatu Polkowickiego Pani Halina Pluta
 • Radny Powiatu Polkowickiego Pan Adam Steć
 • Radny Powiatu Polkowickiego Pan Henryk Czekajło

Dyrektor szkoły wręczył przedstawicielom fundatora pamiątkowe gwoździe jako wyraz szacunku i uznania szkoły za dzieło ufundowania sztandaru.

Zakończenie ceremonii

Przyjęcie sztandaru

Kulminacją ceremonii stało się przekazanie przez Pana Starostę sztandaru Dyrektorowi Zespołu Szkół.

Panie Dyrektorze przekazuję ten sztandar Zespołowi Szkół w Chocianowie jako symbol tradycji patriotycznych, szacunku dla człowieka, wartości ducha i umysłu, które stanowią fundament pracy wychowawczej szkoły oraz wspólnych dążeń rodziców i nauczycieli

– Pan Starosta

Przyjmując sztandar wyrażam serdeczne podziękowanie za tak cenny dar. Pragnę zapewnić, że będzie on symbolem wartości, które są i będą fundamentem pracy wychowawczej szkoły.

Przekazuję sztandar Wam drodzy uczniowie. Nieście go z dumą i czcią. Niech prowadzi Was ku lepszej przyszłości jako symbol Waszej godności i obowiązku. Strzeżcie jego honoru i godnie mu służcie

– Dyrektor Zespołu Szkół

My uczniowie Zespołu Szkół w Chocianowie przyjmując ten sztandar, przyrzekamy otaczać go czcią i dbać o to , by właściwym postępowaniem i rzetelną nauką pracować na dobre imię szkoły i naszej Ojczyzny

– Uczniowie

Tak ślubowali uczniowie pocztu sztandarowego naszej szkoły: Patrycja Tęgowska, Kacper Stasiak, Jagoda Kokoszanek,  Gabriela Potyszka, Kacper Drozd oraz Adrianna Lisowska.

Znaczenie symboli sztandaru

Po złożonej przysiędze poczet sztandarowy przystąpił do prezentacji sztandaru, a prowadząca uroczystości odczytała opis wyglądu i znaczenie umieszczonych na nim symboli.

 • Rewers jest koloru biało czerwonego.
 • Sztandar szkoły ma kształt kwadratu.
 • Na tym tle zostało umieszczone godło państwowe – orzeł  biały z głową ozdobioną złotą koroną – zwróconą w prawo.
 • Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższego lotu, gotowość do pokonywania przeszkód i trudności.Nad orłem umieszczone są hasła symbolizujące narodowe wartości: Bóg, honor, nauka, ojczyzna.
 • Pod orłem, w kolorze złotym – dwie złączone gałązki laurowe – oznaczają gotowość do walki o zwycięstwo.
 • Awers jest w kolorze chabru, koloru kwiatów w łanach polskich zbóż, koloru edukacji.
 • W środkowej części, centralnie, wyszyta w białym kolorze otwarta księga, symbol wiedzy i umiejętności, a na niej stoi płonąca złota lampka oliwna – światło mądrości nabywanej w trakcie kształcenia.
 • Powyżej, umieszczona została granatowa absolwencka czapka obszyta srebrną nicią oznaczająca stawiany każdemu uczniowi szkoły cel, ukończenie z sukcesem edukacji.
 • Wokół symboli  srebrną nicią wyszyty  napis: Zespół Szkół w Chocianowie.
 • Po bokach, wewnątrz dwie znamienne daty: 1961 – czas powstania szkoły oraz 2011 – rok jubileuszu 50-lecia oraz nadania sztandaru.
 • Sztandar o wymiarach 100cm na 100cm, obszyty jest złotymi frędzlami, drzewce o wysokości 2m 20cm zakończone jest okuciem z ozdobną głowicą.
 • Sztandar dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski, Narodu, symbolem Małej Ojczyzny, jaka jest szkoła i jej najbliższe otoczenie.
 • Pamiętając o jego wymowie – należy okazywać mu cześć i godnie mu służyć.

Ślubowanie

Nadszedł moment, w którym w obecności szanownych gości, absolwentów społeczności Zespołu Szkół, przedstawiciele uczniów wszystkich typów szkół: technikum mechatronicznego, technikum handlowego, technikum obsługi turystycznej, technikum logistycznego oraz zasadniczej szkoły zawodowej przystąpili do ślubowania na sztandar szkoły.

Akt ślubowania odczytał Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Maciek Franc

Przewodniczący: Służyć Ojczyźnie naszej, Rzeczypospolitej Polskiej, rzetelną nauką, pracą i wzorowym zachowaniem…
Wszyscy: Ślubujemy!

P: Wyrabiać w sobie silną wolę i koleżeństwo, uczynność, odwagę i prawdomówność…
W: Ślubujemy!

P: Bronić honoru i dobrego imienia szkoły…
W: Ślubujemy!

P: Sumiennie i uczciwie wypełniać swoje obowiązki, wytrwale osiągać jak najlepsze przygotowanie do przyszłej pracy dla dobra szkoły, miasta i Ojczyzny…
W: Ślubujemy!

W imieniu uczniów naszej szkoły ślubowanie złożyli: Ewelina Dworczyńska z kl III TH, Paulina Szklarz z kl.II  TL, Agnieszka Krzeszowska z kl.I TT, Paweł Korbut z kl. I ZSZ, Amadeusz Tuszkiewicz z Kl. I TA oraz Maciek Świtała z kl.III TM.