W dniu 18 listopada 2016 roku odbyły się warsztaty edukacji ekologicznej pn. „Problemy i wyzwania prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej”. Działanie przeprowadzone w ramach Szkolnego Programu Edukacji Ekologicznej „Ja i moje środowisko” 2016, dzięki merytorycznemu i finansowemu wsparciu Nadleśnictwa Chocianów. W warsztacie udział wzięło 22 uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie, z klasy 4 TL.

Zajęcia rozpoczęły się od przejścia pod siedzibę Nadleśnictwa w Chocianowie, gdzie oficjalnie rozpoczęły się warsztaty. Do młodzieży wyszedł pan Wojciech Machacz Podleśniczy Nadleśnictwa Chocianów, specjalista ds. edukacji leśnej, który przeprowadził dalszą część zajęć. Grupa przeszła część trasy przebiegającej Ścieżką Przyrodniczą „Uroczysko Czarne Stawy”. Po drodze młodzież dowiedziała się wielu ciekawych informacji dotyczących lokalnej fauny i flory, a część okazów mogła również zobaczyć. Prowadzący zajęcia poruszał kwestie problemów prowadzenia gospodarki leśnej na terenie lokalnych lasów.

Na zakończenie warsztatów odbyło się ognisko ze wspólnym pieczeniem kiełbasek.

Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie warsztatu: Joanna Knutelska, Piotr Machoń.