Informuję zainteresowanych i uzdolnionych muzycznie uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie, że kapelmistrz orkiestry dętej OSP zaprasza wszystkich chętnych do nauki gry na instrumentach

  • klarnet b,
  • sakshorn tenorowy,
  • sakshorn altowy,
  • trąbka

Zapisy przyjmuje kapelmistrz w każdy poniedziałek w godzinach 16:45- 18:00 w sali prób orkiestry dętej ( wejście w remizie OSP- od strony podwórka).

Wymagania – dobry stan zdrowia

Nauka za darmo!