Komunikat nr 5/02/2021

Komunikat dyrektora Zespołu Szkół w Chocianowie w sprawie testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego (tzw. próbnego egzaminu maturalnego)

W związku z informacją dyrektora CKE z 17 lutego 2021r. o przygotowaniach materiałów do przeprowadzenia w szkołach testu diagnostycznego w zakresie sprawdzenia poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego informuję :

  1. W dniach 3,4,5 i 8 marca 2021r. na terenie Zespołu Szkół zostanie przeprowadzony test diagnostyczny z przedmiotów obowiązkowych w  godzinach według harmonogramu podanego przez CKE.
  2. Test zostanie przeprowadzony dla wszystkich uczniów klas maturalnych z zachowaniem warunków zbliżonych do obowiązujących w czasie matur oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.
  3. Test będzie miał charakter informacyjny ( szansa da ucznia do pracy z arkuszem w warunkach egzaminu ) oraz diagnostyczny ( uczniowie zidentyfikują poziom własnych wiadomości i umiejętności na tym etapie przygotowań do egzaminu)
  4. Wychowawcy klas 4-tych przez e-dziennik zapoznają uczniów i rodziców w dniu 26 lutego 2021r. z harmonogramem, organizacją oraz procedurami zachowania bezpieczeństwa przebiegu testów diagnostycznych w szkole.

Krystyna Zborowska
Wicedyrektor