Światowy Dzień Drzewa

W miesiącu październiku 2021 roku odbyły się warsztaty edukacji ekologicznej pn. „Światowy Dzień Drzewa”. W warsztacie udział wzięło 31 uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie, z klasy 4TA.

Działanie przeprowadzone w ramach Szkolnego Programu Edukacji Ekologicznej „Ja i moje środowisko” 2021r.

Co roku na świecie wycinanych jest 12-15 mln hektarów lasów! Co minutę znika las naturalny, którego wielkość można porównać do 36 boisk do piłki nożnej, a co 3 lata wycinane są lasy tropikalne o powierzchni naszego kraju !
W dniu 10 października obchodzony jest Światowy Dzień Drzewa. Pomysłodawcą tego święta był amerykański znawca i miłośnik przyrody Juliusz Sterling Morton. W 1872 roku po raz pierwszy zachęcił swoich rodaków do sadzenia drzew w myśli idei, że „inne święta służą jedynie przypomnieniu, dzień drzewa wskazuje zaś na przyszłość”.

W Polsce Dzień Drzewa obchodzony jest od kilku lat, a działania z nim związane organizowane są głównie przez stowarzyszenia i kluby ekologiczne, szkoły oraz nadleśnictwa. W tym roku również nasza szkoła przyłączyła się do tej szlachetnej akcji sadząc kilkadziesiąt sadzonek sosny na terenach rekreacyjnych Zespołu Szkół w Chocianowie. Działanie to przeprowadziliśmy wspólnie z Grupą Respekt VW Motor Polska Polkowice, która przekazała nam sadzonki. Naszemu działaniu przyświecało hasło: „Respekt dla środowiska”. Naszym wspólnym celem było działanie na rzecz bioróżnorodności, ochrona drzew oraz popularyzacji ich znaczenia w biosferze. Wspólnie chcemy podnosić świadomość ekologiczną młodzieży w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na ziemi, przejmując tym samym odpowiedzialność za otaczające nas środowisko i społeczeństwo.

Nauczyciel odpowiedzialny za przeprowadzenie warsztatu: Piotr Machoń.

Piotr Machoń
szkolny koordynator
edukacji ekologicznej