O projekcie

 

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Budżetu Państwa w ramach Działania 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Cel projektu:

Wzrost jakości kształcenia zawodowego w okresie 2 lat w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Polkowickiego (Zespole Szkół w Chocianowie i Zespole Szkół w Polkowicach) – poprzez wzrost kompetencji 145 uczniów, 7 nauczycieli i 2 doradców zawodowych oraz doposażenie 5 pracowni technicznych – zwiększający szanse uczniów na zatrudnienie.

Budżet projektu:

Łączna wartość projektu: 1 973 387,46 zł
w tym:
dofinansowanie projektu z UE: 1 677 379,34 zł
Budżet Państwa: 197 338,74 zł
Budżet Powiatu Polkowickiego: 98 669,38 zł

Termin realizacji projektu:

Dwa lata szkolne: 2019/2020 oraz 2020/2021

Realizatorzy projektu:

√  Powiat Polkowicki – Departament Rozwoju
√  Zespół Szkół w Chocianowie
√  Zespół Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach
√  Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Polkowicach

Biuro projektu:

Starostwo Powiatowe w Polkowicach
Departament Rozwoju