Aktywna turystyka w zgodzie z naturą. Rajd rowerowy

W dniach 8 – 9 maja 2018 roku odbyły się warsztaty edukacji ekologicznej pn. „Aktywna turystyka w zgodzie z naturą. Rajd rowerowy”. Działanie realizowane w ramach Szkolnego Programu Edukacji Ekologicznej „Ja i moje środowisko” 2018, współfinansowane ze środków Powiatu Polkowickiego. W warsztacie udział wzięło trzynastu uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie, z klasy 2 A. Warsztat miał charakter rajdu rowerowego.

Warsztaty rozpoczęły się od przypomnienia zasad poruszania się po drogach publicznych przez kolumnę rowerzystów. Następnie uczestnicy warsztatów wyruszyli w rajd rowerowy przejeżdżając przez miejscowości: Chocianów – Duninów – Rokitki – Zamienice – Jaroszówka – Biała – Chojnów. Po drodze młodzież mogła podziwiać przyrodę Obszarów Chronionego Krajobrazu „Dolina Czarnej Wody”. W miejscowości Chojnów uczniowie zwiedzili Muzeum Regionalne a następnie relaksowali się na basenie. Drugi, już zdecydowanie krótszy, etap rajdu rowerowego wiódł z Chojnowa przez Białą i Czernikowice do Rokitek. Na zakończenie dnia zorganizowano jeszcze wspólne ognisko.

Kolejnego dnia warsztatów odbyły się zajęcia teoretyczne poświęcone omówieniu działań podejmowanych w ramach Szkolnego Programu Edukacji Ekologicznej oraz zasad podejmowania aktywnej turystyki. Następnie młodzież wyruszyła na trasę. Ten etap rajdu rowerowego przebiegał przez miejscowości: Rokitki – Duninów – Chocianów.

W trakcie trwania zajęć zwracano uwagę w szczególności na konieczność dbałości i poszanowania otaczającego nas środowiska naturalnego. Przekonywano też uczestników warsztatów do aktywnego spędzania czasu i wykorzystywania alternatywnych, dla pojazdów spalinowych, sposobów przemieszczania się.

Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie warsztatu: Małgorzata Światłoń, Piotr Machoń.