Aktywna turystyka w zgodzie z naturą. Rajd rowerowy, wrzesień 2018

W dniach 6 i 7 września 2018 roku odbyły się warsztaty edukacji ekologicznej pn. „Aktywna turystyka w zgodzie z naturą. Rajd rowerowy”. Działanie przeprowadzone w ramach Szkolnego Programu Edukacji Ekologicznej „Ja i moje środowisko” 2018, dofinansowane przez Powiat Polkowicki. W warsztacie udział wzięło dwudziestu dwóch uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie, z klasy 2 TA. Warsztat miał charakter rajdu rowerowego.

Warsztaty rozpoczęły się od przypomnienia zasad poruszania się po drogach publicznych przez kolumnę rowerzystów. Następnie uczestnicy warsztatów wyruszyli w rajd rowerowy przejeżdżając przez miejscowości: Chocianów – Duninów – Rokitki – Czernikowice – Chojnów – Biała – Rokitki. Po drodze uczestnicy warsztatów obserwowali zbiorniki wodne w Rokitkach, które powstały w efekcie wydobycia żwiru na potrzeby przemysłu budowlanego. Po zakończeniu wydobycia zbiorniki stały się siedliskiem dla licznej grupy roślin i zwierząt. W miejscowości Chojnów uczniowie zwiedzili, znajdujące się w Zamku Piastów legnicko-brzeskich, Muzeum Regionalne. Tego samego dnia wieczorem odbyły się zajęcia teoretyczne poświęcone omówieniu aktywnej turystyki z jej ekologicznymi aspektami a na zakończenie zorganizowano wspólne ognisko.

Kolejnego dnia warsztatów młodzież odbyła rajd rowerowy na trasie Rokitki – Biskupin – Patoka – Modła – Nowa Kuźnia – Chocianów.

W trakcie trwania zajęć zwracano uwagę w szczególności na konieczność dbałości i poszanowania otaczającego nas środowiska naturalnego. Przekonywano też uczestników warsztatów do aktywnego spędzania czasu i wykorzystywania alternatywnych, dla pojazdów spalinowych, sposobów przemieszczania się.

Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie warsztatu: Małgorzata Światłoń, Piotr Machoń.