Aktywna turystyka w zgodzie z naturą. Rajd rowerowy – X 2019

W dniach 24 – 25 października 2019 roku odbyły się warsztaty edukacji ekologicznej pn. „Aktywna turystyka w zgodzie z naturą. Rajd rowerowy”. Działanie dofinansowane przez Powiat Polkowicki w ramach Szkolnego Programu Edukacji Ekologicznej „Ja i moje środowisko” 2019. W warsztacie udział wzięło piętnastu uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie, z klasy 4 TA. Warsztat miał charakter rajdu rowerowego.

Warsztaty rozpoczęły się od przypomnienia zasad poruszania się po drogach publicznych przez kolumnę rowerzystów. Następnie uczestnicy warsztatów wyruszyli w rajd rowerowy przejeżdżając przez miejscowości: Chocianów – Duninów – Rokitki – Zamienice – Jaroszówka – Biała – Chojnów – Czernikowice – Rokitki. Po drodze młodzież mogła podziwiać przyrodę Obszarów Chronionego Krajobrazu „Dolina Czarnej Wody”. Po dotarciu do miejsca zakwaterowania młodzież odbyła jeszcze rajd pieszy po miejscowości Rokitki. Uczestniczy przeszli nad zbiorniki wodne utworzone po wyrobiskach żwirowych, które obecnie stanowią bogate siedlisko fauny i flory. Marsz przebiegał również lokalnymi terenami leśnymi należącymi do Nadleśnictwa Złotoryja. Na zakończenie dnia odbyły się zajęcia teoretyczne poświęcone omówieniu działań podejmowanych w ramach Szkolnego Programu Edukacji Ekologicznej oraz zasad podejmowania aktywnej turystyki. Następnie zorganizowano wspólne ognisko.

Kolejnego dnia warsztatów rajd rowerowy przebiegał przez miejscowości: Rokitki – Duninów – Chocianów. Młodzież przejechała także przez tereny Ochrony Przyrody Natura 2000 oraz Rezerwat Przyrody „Czarne Stawy”. Uczestnicy zapoznali się z typowymi dla tego miejsca okazami fauny i flory.

W trakcie trwania zajęć zwracano uwagę w szczególności na konieczność dbałości i poszanowania otaczającego nas środowiska naturalnego. Przekonywano też uczestników warsztatów do aktywnego spędzania czasu i wykorzystywania alternatywnych, dla pojazdów spalinowych, sposobów przemieszczania się.

Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie warsztatu: Małgorzata Światłoń-Szydełko, Piotr Machoń.

Piotr Machoń
szkolny koordynator
edukacji ekologicznej