Aktywna turystyka w zgodzie z naturą – rajd rowerowy, kwiecień 2014

W dniach 2 i 3 kwietnia 2014 roku odbyły się warsztaty edukacji ekologicznej nr 3 pn. “Aktywna turystyka w zgodzie z naturą. Rajd rowerowy”. W warsztacie udział wzięło jedenaście uczennic Zespołu Szkół w Chocianowie, z klasy 3 TT. Warsztat miał charakter rajdu rowerowego. realizowanych w ramach Szkolnego Programy Edukacji Ekologicznej “Ja i moje środowisko” w I półroczu 2014. Program finansowany przez Powiat Polkowicki.

Sprawozdanie z przeprowadzenia warsztatów Edukacji ekologicznej nr 3 pn. “Aktywna turystyka w zgodzie z naturą. Rajd rowerowy”.

Warsztaty rozpoczęły się od przypomnienia zasad poruszania się po drogach publicznych przez kolumnę rowerzystów. Następnie uczestnicy warsztatów przejechali dookoła Chocianowa wyszukując jednocześnie dzikich wysypisk i składowisk śmieci. Niestety na niewielkim obszarze znaleziono kilkanaście takich miejsc, co świadczy o niskiej świadomości ekologicznej mieszkańców naszego miasta i  gminy. Dalej grupa poruszała się po terenach Borów Dolnośląskich, będących jednym z największych kompleksów leśnych Europy. Trasa rajdu wiodła kolejno przez miejscowości: Chocianów – Pasternik – Wierzbowa – Gromadka. Tego samego dnia odbyło się wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek i ziemniaków. Nie zabrakło też wspólnych zabaw oraz śpiewów.

Kolejny dzień uczestnicy warsztatów rozpoczęli od zajęć nauki wyrabiania i wypiekania chleba. Zajęcia poprowadził pan Józef Krzystek właściciel gospodarstwa agroturystycznego w Gromadce. Co ciekawe, chleb wypiekany był w prawdziwym, zabytkowym ceglanym piecu chlebowym. Wreszcie grupa udała się w drogę powrotną do Chocianowa, ponownie przejeżdżając przez miejscowości Gromadka – Wierzbowa i Pasternik. Łącznie grupa spędziła na rowerach około pięciu godzin, podczas których pokonała dystans ponad 50 km.

W trakcie trwania zajęć zwracano uwagę w szczególności na konieczność dbałości i poszanowania otaczającego nas środowiska naturalnego. Przekonywano też uczestników warsztatów do aktywnego spędzania czasu i wykorzystywania roweru jako alternatywnego sposobu przemieszczania się. Poruszano również kwestię szkodliwości dla środowiska jakie niesie ze sobą nadmierne wykorzystywanie pojazdów spalinowych.

Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie warsztatu: Piotr Machoń, Agnieszka Hruszowiec, Ewelina Kulesza.