Aktywna turystyka w zgodzie z naturą – rajd rowerowy, październik 2013

Warsztaty odbyły się w dniach 24-25 października 2013 roku. Wzięło w nich udział dwudziestu jeden uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie, z klas 1 TL oraz 1 TT. Warsztaty miały charakter rajdu rowerowego.

Warsztaty realizowane w ramach Szkolnego Programy Edukacji Ekologicznej “Ja i moje środowisko” w II półroczu 2013. Program finansowany przez Powiat Polkowicki.

Warsztaty rozpoczęły się od przypomnienia zasad poruszania się po drogach publicznych przez kolumnę rowerzystów. Następnie uczestnicy warsztatów udali się pod siedzibę Nadleśnictwa w Chocianowie, gdzie swój początek ma Ścieżka Przyrodnicza “Uroczysko Czarne Stawy”. Dalsza część rajdu prowadziła częściowo Ścieżką Przyrodniczą na terenie Rezerwatu Przyrody “Czarne Stawy” a dalej szlakami rowerowymi czerwonym i niebieskim przebiegającymi po terenach Borów Dolnośląskich, będących jednym z największych kompleksów leśnych Europy. Na trasie młodzież zwiedziła dawną wieżę widokową – Wieża Fryderyka. Następnie wyprawa przejechała przez miejscowości Pasternik i Wierzbowa by po przejechaniu około 25 km rajd dotarł do miejscowości Gromadka, gdzie młodzież zatrzymała się na nocleg. Jeszcze tego samego dnia odbyło się wspólne ognisko ze śpiewami, zabawami integracyjnymi oraz pieczeniem kiełbasek i ziemniaków.

Kolejnego dnia uczestnicy rajdu wzięli udział w praktycznych zajęciach wypiekania chleba. Zajęcia prowadził pan Józef Krzystek właściciel Gospodarstwa Agroturystycznego w Gromadce. Co ciekawe chleb wypiekano w zabytkowym piecu chlebowym. Po zajęciach młodzież przejechała na tereny Przemkowskiego Parku Krajobrazowego w pobliżu miejscowości Borówki. Tam uczestnicy rajdu przejechali Ścieżką Dydaktyczną “Torfowisko Borówki” oraz zatrzymali się przy Ścieżce Dydaktycznej “Ścieżka Zmysłów”. Droga powrotna do Chocianowa przebiegała przez miejscowości Modła i Nowa Kuźnia i wyniosła około 20 km. Warsztaty zakończyły się pod halą sportową naszej szkoły.

W trakcie trwania zajęć zwracano uwagę w szczególności na konieczność dbałości i poszanowania otaczającego nas środowiska naturalnego. Podczas rajdu dyskutowano i omawiano problem niewłaściwego zachowania ludzi w kontaktach ze środowiskiem naturalnym. Przekonywano też uczestników warsztatów do aktywnego spędzania czasu i wykorzystywania roweru jako alternatywnego sposobu przemieszczania się. Poruszano również kwestię szkodliwości dla środowiska jakie niesie ze sobą nadmierne wykorzystywanie pojazdów spalinowych.

Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie warsztatu: Piotr Machoń, Ewelina Kulesza, Joanna Knutelska.