Aktywna turystyka w zgodzie z naturą – rajd rowerowy, wrzesień 2012

W dniu 27 września 2012 roku odbyły się warsztaty edukacji ekologicznej pn. “Aktywna turystyka w zgodzie z naturą”. W warsztacie udział wzięło pięcioro uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie, z klasy 4 TB. Warsztat miał charakter rajdu rowerowego.

Sprawozdanie z przeprowadzenia warsztatów Edukacji ekologicznej pn. “Aktywna turystyka w zgodzie z naturą. Rajd rowerowy” realizowanych w ramach Szkolnego Programy Edukacji Ekologicznej “Ja i moje środowisko” w II półroczu 2012. Program finansowany przez Powiat Polkowicki.

Warsztaty rozpoczęły się od przypomnienia zasad poruszania się po drogach publicznych przez kolumnę rowerzystów. Następnie uczestnicy warsztatów udali się pod siedzibę Nadleśnictwa w Chocianowie, gdzie rozpoczyna się Ścieżka Przyrodnicza “Uroczysko Czarne Stawy”. Dalsza część rajdu prowadziła częściowo Ścieżką Przyrodniczą na terenie Rezerwatu Przyrody “Czarne Stawy” a dalej szlakami rowerowymi czerwonym i żółtym do miejscowości Rokitki. Po drodze młodzież podziwiała uroki “Czarnych Stawów” oraz zatrzymała się przy Ekomuzeum Wrzosowej Krainy w Duninowie.

Po dotarciu do Rokitek uczniowie przejechali nad wyrobiska dawnej żwirowni, gdzie rozmawiano o możliwości wykorzystywania nienaturalnych zbiorników wodnych do aktywnej turystyki oraz możliwości rozwoju fauny i flory w nowo powstałym ekosystemie.

Dalsza część rajdu to powrót do Chocianowa. W trakcie trwania zajęć zwracano uwagę w szczególności na konieczność dbałości i poszanowania otaczającego nas środowiska naturalnego. Przekonywano też uczestników warsztatów do aktywnego spędzania czasu i wykorzystywania roweru jako alternatywnego sposobu przemieszczania się. Poruszano również kwestię szkodliwości dla środowiska jakie niesie ze sobą nadmierne wykorzystywanie pojazdów spalinowych.

Na zakończenie warsztatów odbyło się wspólne ognisko, które zorganizowano na terenach dawnego tartaku w Chocianowie.

Nauczyciel odpowiedzialny za przeprowadzenie warsztatu: Piotr Machoń.