“Aktywna turystyka w zgodzie z naturą” – rajd rowerowy

W dniach 28 i 29 września 2015 roku odbyły się warsztaty edukacji ekologicznej pn. “Aktywna turystyka w zgodzie z naturą. Rajd rowerowy”. W warsztacie udział wzięło siedem uczennic Zespołu Szkół w Chocianowie, z klasy 1 TT. Warsztat miał charakter rajdu rowerowego.

Działanie realizowane w ramach Szkolnego Programu Edukacji Ekologicznej “Ja i moje środowisko” 2015. Program finansowany przez Powiat Polkowicki.

Warsztaty rozpoczęły się od przypomnienia zasad poruszania się po drogach publicznych przez kolumnę rowerzystów. Następnie uczestnicy warsztatów wyruszyli w rajd rowerowy przejeżdżając przez miejscowości: Chocianów – Trzmielów – Trzebnice – Michałów – Jaroszówka – Zamienice – Rokitki. Po drodze młodzież mogła podziwiać przyrodę Obszarów Chronionego Krajobrazu “Lasy Chocianowskie” i “Dolina Czarnej Wody”.

Dodatkową atrakcją była wizyta w osadzie danieli w Zamienicach. Tego dnia uczestnicy wyjazdu przejechali około 40 km, spędzając na rowerze około trzech godzin. Późnym popołudniem, odbyły się zajęcia poświęcone tematyce wykorzystania roweru w turystyce oraz ekologicznych aspektów takiej turystyki. Wieczorem odbyło się wspólne ognisko z pieczeniem kiełbasek. Nie zabrakło też wspólnych zabaw oraz śpiewów.

Kolejny dzień uczestnicy warsztatów rozpoczęli od spaceru po miejscowości Rokitki, podczas którego młodzież oglądała tutejsze zbiorniki wodne. Dyskutowano na temat wpływu działalności człowieka na przyrodę. Następnie odbył się krótki, 20 km rajd rowerowy na trasie Rokitki – Duninów – Chocianów. Po drodze grupa odwiedziła jeszcze Rezerwat Przyrody “Czarne Stawy”, gdzie uczestnicy wyprawy mieli okazję zapoznać się z występującymi w najbliższym otoczeniu gatunkami fauny i flory.

W trakcie trwania zajęć zwracano uwagę w szczególności na konieczność dbałości i poszanowania otaczającego nas środowiska naturalnego. Przekonywano też uczestników warsztatów do aktywnego spędzania czasu i wykorzystywania roweru jako alternatywnego sposobu przemieszczania się. Poruszano również kwestię szkodliwości dla środowiska jakie niesie ze sobą nadmierne wykorzystywanie pojazdów spalinowych.

Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie warsztatu: Piotr Machoń, Ireneusz Podolski.