Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym “Bliżej natury”.

Szczegóły poniżej.

Regulamin konkursu

 1. Głównym organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół w Chocianowie.
 2. Konkurs odbywa się w ramach Szkolnego Programu Edukacji Ekologicznej pn. “Ja i moje środowisko” 2013r., program współfinansowany jest przez Powiat Polkowicki.
 3. Prace należy dostarczyć do 20 maja 2013r.
 4. Prace przyjmowane będą przez nauczycieli: panią Ewelinę Kulesza i pana Piotra Machonia
 5. Przygotowane zdjęcia muszą być autorstwa uczestnika.
 6. Przyjmowane będą prace robione tylko w kwietniu i maju 2013r.
 7. Każdy z uczestników ma dostarczyć do trzech zdjęć zapisanych na:
  • CD w formacie JPG, w rozdzielczości ok. 1860×2480 umożliwiającym wydruk wysokiej jakości ( 300 dpi) – w przypadku zdjęć cyfrowych,
  • lub Negatywie – w przypadku zdjęć robionych lustrzanką.
 8. Dostarczone prace powinny zawierać poniższe informacje, w innym przypadku prace będą zdyskwalifikowane:
  • imię i nazwisko autora,
  • klasa,
  • jakim aparatem zostały wykonane zdjęcia.

Nagrody

 1. Nagrody ufundowane zostały przez Powiat Polkowicki.
 2. Przy ocenie prac, Jury konkursu weźmie pod uwagę jakość techniczną, zgodność tematyczną  oraz ciekawe ujęcia.
 3. Autorzy trzech najlepszych zdjęć otrzymają cenne nagrody.
 4. Czas trwania konkursu do 20 maja 2013r.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 29 maja 2013r.
  • Informacja o rozstrzygnięciu konkursu, liście laureatów oraz oficjalne wręczenie nagród  odbędzie się 29 maja 2013r. o 10.35 na korytarzu przed biblioteką szkolną.

Ustalenia dodatkowe

 1. Oddane prace nie będą zwracane uczestnikom.
 2. Autorzy prac automatycznie przekazują Organizatorowi prawo do bezpłatnego rozpowszechniania prac konkursowych, a także nazwisk autorów w celach promocji szkoły z zachowaniem praw autorskich. Będą one wykorzystywane bez ograniczeń  i bez odrębnej umowy.
 3. Oddane w terminie prace spełniające warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika niniejszego “Regulaminu konkursu”.
 4. Udział w Konkursie oznacza, iż uczestnik konkursu zapoznał się z jego regulaminem i akceptuje go bez zastrzeżeń.