Dbamy o czystość zbiorników wodnych 2013

Warsztaty odbyły się dniu 25 września 2013 roku. Wzięło w nich udział piętnaścioro uczniów Zespołu Szkół w Chocianowie, z klasy 4 TL. Warsztat przeprowadzony został na terenach zbiorników wodnych przy ulicy Spacerowej w Chocianowie.

“Dbamy o czystość zbiorników wodnych” Warsztaty realizowane w ramach Szkolnego Programy Edukacji Ekologicznej “Ja i moje środowisko” w II półroczu 2013. Program finansowany przez Powiat Polkowicki.

Warsztat prowadzony był we współpracy z Kołem Polskiego Związku Wędkarskiego “Sazan” w Chocianowie. Zajęcia rozpoczęły się od wystąpienia pana Adama Stecia, Członka Zarządu Koła “SAZAN”, poświęconego problematyce utrzymania czystości zbiorników wodnych oraz najbliższego otoczenia.

Prace porządkowe rozpoczęły się od zgrabienia liści, wyzbierania wyschniętych gałęzi oraz różnego rodzaju śmieci (butelki szklane i plastikowe, słoiki, reklamówki, woreczki, puszki aluminiowe i stalowe, pudełka plastikowe, druty stalowe itp.) przy zbiornikach wodnych i z lustra wody. Wycięto też trzcinę przy brzegu wody oraz oczyszczono ją ze zgniłych roślin.

Na zakończenie warsztatów zorganizowano ognisko ze wspólnym pieczeniem kiełbasek.

Warsztaty są kontynuacją współpracy przy porządkowaniu terenów zbiorników wodnych, pomiędzy Zespołem Szkół w Chocianowie i Kołem PZW “SAZAN” w Chocianowie.

Nauczyciele odpowiedzialni za przeprowadzenie warsztatu: Piotr Machoń, Adam Steć.