Dobra passa nie mija

W dniu 25 listopada 2015 roku odbyła się kolejna, już XVII edycja konkursu wiedzy o Policji “Razem Bezpiecznej” rejonu legnickiego.

Nasz Hufiec w tym roku reprezentowały dwie drużyny. Pierwsza z głogowskiej grupy wychowawczej oraz druga drużyna z grupy chocianowskiej, w składzie: Kacper Choma, Daniel Kowalski, Kacper Barwiński.

Chłopcy reprezentowali Hufiec, jak również Zespół Szkół w Chocianowie i zakład pracy, w którym odbywają praktyki – Volkswagen Motor Polska. Opiekunem drużyny była pani Marta Ratajczak.

Dobra passa 1-13 HP Przemków  nie mija. W tym roku po raz kolejny stanęliśmy na podium. Zaszczytne II miejsce zdobyła właśnie grupa wychowawcza z Chocianowa. Chłopcy zaprezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy, zarówno w części pisemnej, jak i ustnej konkursu.

Rozgrywka poprzedzona została licznymi spotkaniami i zajęciami przygotowującymi drużynę do konkursu. Młodzież wzięła udział m.in. w szkoleniu z pomocy przedmedycznej przeprowadzonym przez wykwalifikowanego ratownika z Pogotowia Medycznego z Legnicy, w warsztatach poprowadzonych przez asp. sztab. Darię Solińską z KPP w Polkowicach oraz częstymi zajęciami z wychowawcą grupy z ramienia hufca, p. Martą Ratajczak.

Podczas konkursu pan Zbigniew Prych, naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Legnicy przypomniał, iż program “Razem Bezpieczniej” łączy działania Policji, administracji oraz partnerów społecznych, zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wyjaśnił też, że jednym z podstawowych założeń programu jest przekonanie młodych ludzi do nawiązania trwałego, stałego i naturalnego partnerstwa z Policją oraz innymi instytucjami.

Dodatkowo policjanci z legnickiej Komendy Miejskiej przygotowali prelekcje filmu, dot. skutków i zagrożeń jakie niesie ze sobą zażywanie dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych oraz przeprowadzili z młodzieżą pogawędkę prozdrowotną. Młodzież miała również szanse zmierzyć się ze sobą grając w kręgle oraz po raz kolejny wziąć udział w szkoleniu z pomocy przedmedycznej.