Dostawa i wyposażenie Pracowni Informatycznej i Pracowni Zawodowych

„Wyposażenie pracowni zawodowych i pracowni informatycznej w Zespole Szkół w Chocianowie:
Zadanie 2: Dostawa i wyposażenie Pracowni Informatycznej w ramach Działania 2, Pracowni Komputerowego Wspomagania Projektowania i Programowania Obrabiarek CNC w ramach Działania 3, Laboratorium Automatyzacji i Robotyzacji w ramach Działania 4 oraz Pracowni Turystyki w ramach Działania 5  w sprzęt komputerowy”
w ramach realizacji projektu pn.:
„Wzmocnienie potencjału kształcenia zawodowego Zespołu Szkół w Chocianowie poprzez wsparcie nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

bzp_uzp_gov_pl_zp400podgladopublikowanego_aspx.pdf (439 pobrań )
SIWZ zad.2 04.06.2018.pdf (519 pobrań )
SIWZ zad.2 04.06.2018.docx (515 pobrań )
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (11 czerwca 2018 r.) (412 pobrań )
zmiana SIWZ.pdf (11 czerwca 2018 r.) (423 pobrania )
wyjasnienie siwz 12.06.2018.pdf (12 czerwca 2018 r.) (447 pobrań )
ogłoszenie o zmianie 14.06.2018.pdf (14 czerwca 2018 r.) (397 pobrań )
Wyjaśnienia 14.06.pdf (14 czerwca 2018 r.) (415 pobrań )
Informacja z otwarcie zad. 2 (19 czerwca 2018 r.) (479 pobrań )
Sprostowanie informacji zad.2 (22 czerwca 2018) (417 pobrań )
Zawiadomienie o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej (2 sierpnia 2018 r.) (423 pobrania )