Dyrektor Zespołu Szkół zaproszony do Ministerstwa Gospodarki

W dniu 10 czerwca br. w Ministerstwie Gospodarki odbyła się konferencja pt: “Najlepsze kadry dla nowoczesnej gospodarki – biznes dla edukacji, edukacja dla biznesu“. W konferencji podsumowującej całokształt działań Ministerstwa dla rozwoju w naszym kraju wielostronnej współpracy sektorów edukacji, szkolnictwa wyższego oraz biznesu i przemysłu w tworzeniu kadr dla nowoczesnej gospodarki wzięli udział przedstawiciele władz i firm z Szwajcarii, przedstawiciele rzemiosła polskiego, Ministerstwa Edukacji, kuratoriów oświaty, dyrektorzy szkół zawodowych, szkolnictwa wyższego, starostowie, prezesi SSE, przedstawiciele dużych firm, małej przedsiębiorczości, OHP, Centrów Edukacji.

Uczestników spotkania powitała Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki pani Ilona Antoniszyn-Klik, która podziękowała przedstawicielom Szwajcarii za wsparcie przykładami i dobrym doświadczeniem, które mogło znaleźć zastosowanie w naszym kształceniu, a także wszystkim podmiotom edukacji i gospodarki za współpracę w tworzeniu porozumienia i w działaniach na rzecz tworzenia systemu nowoczesnego kształcenia zawodowego w Polsce.

W części otwarcia wystąpił Sekretarz Stanu w szwajcarskim Sekretariacie Stanu ds. Edukacji, Badań i Inowacji, który zaprezentował zalety dualnego systemu szkolnictwa zawodowego realizowanego w Szwajcarii, realizowanego w części teoretycznej w szkołach a w praktycznej w zakładach pracy będącego odpowiedzią na rzeczywiste potrzeby zmieniającego się rynku pracy.

Następnie doświadczeniami firm szwajcarskich na rynku polskim we współpracy ze szkołami zawodowymi podzielili się przedstawiciele takich firm jak: ABB, Nestle Polska S.A., Schindler Polska. Kolejni prelegenci konferencji Dyrektor Handlowy SKB Development Sp z o.o. oraz Rektor PWSzZ z Chełmia opisując osobiste doświadczenia na ścieżkach kariery zawodowej zwrócili uwagę na znaczenie praktyk i wspólnych działań z zakładami produkcyjnymi w procesie kształcenia zawodowego w kreowaniu perspektyw rozwoju biznesowego, tworzeniu własnych standardów, otwieraniu nowych kierunków kształcenia.

Spośród wszystkich w Polsce szkół ponadgimnazjalnych kształcących zawodowo Zespół Szkół w Chocianowie i Zespół Szkół w Starachowicach zostały wyróżnione zaproszeniem do zaprezentowania przez dyrektorów własnych doświadczeń i osiągnięć w dziedzinie realizacji kształcenia zawodowego we współpracy z przemysłem. Jak podkreśliła Pani Minister Antoniszyn-Klik: “szkoły te pracując bardzo ciężko, budując na własnej innowacyjności i otwartości,  we własnym zakresie realizowały pierwsze projekty pilotażowe współpracy z biznesem i przemysłem”.

Dyrektor Zespołu Szkół w Chocianowie Andrzej Wojtkowiak prelekcją rozpoczął II część konferencji zatytułowaną: “Edukacja dla biznesu- dobre praktyki dyrektorów szkół, starostów oraz zarządów stref ekonomicznych”. W wystąpieniu wspartym bogatą prezentacją Dyrektor przedstawił genezę tworzenia dualnego systemu kształcenia zawodowego w naszej szkole na przykładzie rozwoju technikum mechatronicznego jak i zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie monter mechatronik we współpracy z firmą Volkswagen Motor Polska S.A. w Polkowicach.

O zaletach tego ostatniego projektu zawodowego – kształcenia monter-mechatroników w kontekście jakościowym dla w/w firmy jak i jej przyszłego pracownika opowiedziała w krótkim wystąpieniu przedstawicielka firmy, pracownik Działu Personalnego – Komórki Kształcenie i Rozwój – pani Agnieszka Stefanko.

Dyrektor podkreślił także inny walor kształcenia zawodowego we współpracy z zakładami jakim jest modułowa realizacja programów kształcenia rozpisana pod wymagania partnerów biznesowych. Pozwala ona przy właściwym wyposażeniu pracowni łączyć kształcenie praktyczne z teoretycznym, które następnie zostaje utrwalone w trakcie odbywania przez ucznia praktyk zawodowych w zakładzie. Kształcenie zawodowe od lat wspierane jest realizacją projektów finansowanych ze środków UE – Erasmus+, dotyczących praktyk zagranicznych, których 8 zostało już zrealizowanych w naszej szkole.

Zapraszamy do wysłuchania i obejrzenia prezentacji poniżej.