Dzień Edukacji Narodowej

Nauczyciel jest jak cicha przystań na szerokim oceanie życia. Czuwa, czeka, a kiedy nadejdzie czas – ustawia żagle na wiatr. Razem z nim każdy okręt wypływa na pełnych żaglach.

 11 października 2019 r. w Zespole Szkół w Chocianowie, jak co roku, odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Swoją obecnością ważność uroczystości uświetnili: Wicestarosta Polkowicki, pan Krzysztof Nester, Nadleśniczy Nadleśnictwa w Chocianowie, pan Stanisław Mazan, Prezes Zarządu firmy Smulders Polska, pan Michał Żołubak oraz emerytowani nauczyciele.

W pierwszej, mniej oficjalnej części akademii, uczniowie podziękowali nauczycielom za ich pracę występami artystycznymi. Program przygotowały opiekunki samorządu szkolnego, p. Joanna Urban-Łabiak oraz p. Anna Waśko wraz z uczniami. Mogliśmy podziwiać talenty wokalne i aktorskie uczniów należących do samorządu. Później szkolna grupa taneczna pod czułym okiem nauczycielki wychowania fizycznego, p. Eweliny Kuleszy, zaprezentowała wszystkim zgromadzonym pokaz zumby.

Po występach uczniów pani dyrektor Bożena Wiszniewska wręczyła nauczycielom corocznie przyznawane nagrody. Nauczyciele zostali docenieni za swój trud, poświęcenie i pracę na rzecz dzieci i młodzieży. Odebrali również zasłużone życzenia i podziękowania od uczniów i zaproszonych gości.

Przypomnijmy, że Komisja Edukacji Narodowej powołana 14 października 1773 roku przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego była pierwszą w Polsce, jak i całej Europie, władzą oświatową o charakterze współczesnego ministerstwa oświaty publicznej Jest to święto nie tylko nauczycieli, ale też niepedagogicznych pracowników szkoły.

 

Fot. Janusz Lech