Dzień Sportu Szkoły 2014 – zapowiedź

Dzień Sportu Zespołu Szkół w Chocianowie 2014 odbędzie się 23 maja 2014 o godzinie 10:00, na terenach rekreacyjnych przy hali sportowej.

Regulamin imprezy

Cel główny imprezy

Wdrażanie zasad kultury rywalizacji i kibicowania.

Zasady

 1. W zawodach biorą udział wszystkie klasy naszej szkoły.
 2. Zawody rozgrywane będą w dwóch kategoriach: dziewcząt i chłopców.
 3. W konkurencjach indywidualnych zawodów klasę reprezentują najwyżej trzy osoby. W klasach mieszanych dziewczęta lub chłopcy. W konkurencjach drużynowych pięcioosobowe reprezentacje dziewcząt lub chłopców (pod uwagę będzie brany lepszy wynik).
 4. W biegu na 3,5 km udział biorą wszyscy zgłoszeni uczniowie.
 5. Jeden zawodnik może brać udział najwyżej w trzech konkurencjach.
 6. Wszystkich uczestników zawodów obowiązuje strój sportowy.
 7. Wszystkie klasy mogą uzyskać punkty za zajęcie miejsc:
  • chłopcy:
   • I miejsce – 6 pkt.
   • II miejsce – 3 pkt.
   • III miejsce – 1 pkt.
  • dziewczęta:
   • I miejsce – 3 pkt.
   • II  miejsce – 2 pkt.
   • III miejsce – 1 pkt.
 8. Punkty za bieg na 3,5 km będą naliczane na podstawie ilości uczniów biorących udział w biegu. Ilość punktów będzie równa ilości uczniów danej klasy, którzy przebiegli dystans, w stosunku do ilości uczniów całej klasy wyrażone w procentach a następnie podzielone na dwa (np. ilość uczniów w klasie 10, ilość uczniów biorących udział w biegu 7, odsetek uczniów 70%, ilość punktów 35).
 9. Listy zgłoszeń poszczególnych klas dostarczają ich wychowawcy nauczycielom wychowania fizycznego najpóźniej do dnia 21 maja 2014 r.
 10. Nagrodą główną, dla zwycięskiej klasy będzie jednodniowa wycieczka autokarowa.

Program imprezy

Godzina Wydarzenie
10:00 Oficjalne otwarcie uroczystości, powitanie oraz prezentacja wszystkich klas, przypomnienie regulaminu i
programu zawodów.
10:10 Weryfikacja zawodników do biegu na 3,5 km.
10:30 Bieg na 3,5 km.
11:00 Rzut piłką ciężką: 2 kg – dziewczęta, 3 kg – chłopcy.
11:30 Przeciąganie liny: dziewczęta, chłopcy.
12:00 Biegi sztafetowe: dziewczęta, chłopcy.
12:45 Oficjalne ogłoszenie wyników.
13:00 Zakończenie imprezy.